Søg

Trafiksikkerhed

Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden og med at nedbringe antallet af ulykker på statsvejnettet.

Vejene skal bygges, så de vejleder trafikanterne til at undgå fejl og tilgiver trafikanterne, når fejlen alligevel sker. Vores mål er, at statsvejene er:

  • Selvforklarende - så sandsynligheden for ulykker er lille.
  • Tilgivende - så konsekvenserne af ulykker minimeres.

Trafiksikkerheden er i fokus både når vi anlægger nye veje og ombygger eksisterende anlæg, men også når vi løbende inspicerer og reviderer de bestående statsveje.

Vores statistiske materiale og analyser bruges af hele vejsektoren. På statsvejnettet udpeger og udbedrer vi sorte pletter og grå strækninger. Tiltag som f.eks. rumleriller, oplysningsskilte om skarpe kurver og autoværn er med til at hjælpe trafikanten til at undgå og afbøde ulykker.

Vi understøtter desuden kommunernes arbejde med trafiksikkerheden ved at udpege Årets Trafiksikkerhedsbyer. Vi har også fokus på at nedbringe antallet af spøgelsesbilister.

Oprettet
16-04-2012.
Senest opdateret
06-10-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index