Søg

Med kommuner

Vejdirektoratet og kommunerne har en lang og god tradition for at samarbejde. Samarbejdet udmøntes i forskellige samarbejdsfora, og hvert enkelt forum gennemfører individuelle sektorudviklingsaktiviteter og -projekter til gavn for trafikanter, borgere og interessenter i vejsektoren. 

Her kan du se en oversigt over Vejdirektoratets mange sektorudviklingsfora med kommuner.

Vejdirektoratet og kommunerne samarbejder bredt om en lang række faglige temaer:
Cykeltrafik

Den nationale cykelkonference
 ​Vejregelportalen

Søg i vejloven

Kommunale p-regler

AfgørelserSamkørsel
Trafiksikkerhedsbyer

 

 ​

I mange samarbejdsfora deltager den private del af vejsektoren, politi samt forskellige interesseorganisationer i arbejdet sammen 
med Vejdirektoratet og kommunerne. Læs mere om udvalgte samarbejdsfora til højre på siden.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Vejdirektoratets sektorsekretariat. Kontaktoplysninger finder du til højre på siden.


​​​​​​​​
 

 Sektorsekretariat

 
Anette Jensen
Tlf.: 7244 3459
ane@vd.dk
 
Benta Grevelund Karlsson
Tlf.: 7244 2938
begk@vd.dk
 
Dorte Mogensen 
Tlf.: 7244 2932
dmo@vd.dk
 
Naja Poulsen
Tlf.: 7244 2902
npo@vd.dk
 
Oprettet
22-03-2012.
Senest opdateret
04-07-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index