Søg

Sydmotorvejen

VVM-undersøgelse for en opgradering af E47 Sydmotorvejen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn

Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for en opgradering af Sydmotorvejen på strækningen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn.

 

Strækningen analyseres i lyset af, at den kommende Femern Bælt-forbindelse vil skabe øget trafik på strækningen af såvel person- som godstransport.

 

VVM-redegørelsen og andre rapporter kan hentes under menufanen Dokumenter og projektets udvikling kan følges under Nyheder.

 

 Nyheder

 
  • Vejdirektoratet har på baggrund af VVM-undersøgelsen og den offentlige høring udarbejdet en indstilling og en uddybning til transportministeren.
    15.03.2013
  • Nu kan du læse det samlede notat om høringsfasen og den eksterne granskning af vores VVM-redegørelse
    10.10.2012
  • Tirsdag den 13. marts blev der afholdt borgermøde i Maribo, hvor Vejdirektoratet præsenterede resultatet af VVM-undersøgelsen for de ca. 120 fremmødte borgere.
    22.03.2012
 

 Den politiske aftale bag

 
Folketinget vedtog den 26. marts 2009 lov (L 285) om projektering af fast forbindelse over Fe-mern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Det fremgår af projekteringsloven, at der skal gennemføres projektering af nødvendige opgraderinger og miljømæssige forbedringer af E47 Sydmotorvejen fra Sakskøbing til Rødbyhavn, hvor motorvejen skal sammenbygges med kyst-kyst-forbindelsen (ca. 250 m syd for overføringen af Lundegårdsvej).

Det fremgår endvidere af loven, at der skal udarbejdes VVM-redegørelser for såvel den faste forbindelse som de tilhørende landanlæg i Danmark, herunder foretages høring og nødvendige miljøvurderinger af projektet.

 

 Hvad er VVM?

 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og bruges til at afdække og vurdere, hvilke miljøpåvirkninger og konsekvenser, man kan forvente i forbindelse med store projekter.
 

 Hvornår sker der noget?

 
En VVM-undersøgelse afsluttes med en redegørelse, en offentlig høring heraf og derefter en indstilling til transportministeren. Der er på dette tidspunkt ikke besluttet noget endnu. Det er efterfølgende op til Folketinget at bestemme, om der skal vedtages en anlægslov. Vejprojektet bliver dog først en realitet, når der er afsat penge på Finansloven

Du kan læse mere om processen under ”En vej bliver til”

Oprettet
18-04-2012.
Senest opdateret
01-06-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index