Søg

Kalundborgmotorvejen

Vejdirektoratet er i gang med at udbygge Skovvejen, der er en motortrafikvej, til motorvej. Motorvejen har fået navnet Kalundborgmotorvejen.

Arbejdet er lige nu i gang med at anlægge 2. etape af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup mellem Kvanløse og Dramstrup.

Den ca. 6 km lange strækning forventes at åbne for trafik i efteråret 2019.
 

Vejdirektoratets byggeri af 2. etape af Kalundborgmotorvejen består blandt andet af en udbygning af ca. 1,5 km af Skovvejen til 4-sporet motorvej og yderligere 5 km ny 4-sporet motorvej syd om Regstrup.

Vejdirektoratet åbnede 1. etape af Kalundborgmotorvejen i 2013 på strækningen fra Elverdam til Kvanløse. 

Linjeføringen af resten af en fremtidig motorvejsstrækning fra Dramstrup til Kalundborg er undersøgt og fastlagt, men er endnu ikke vedtaget ved anlægslov.
 

 Nyheder

 
  • Vejdirektoratets omfattende arbejde med at anlægge 2. etape af Kalundborgmotorvejen er nu nået så langt, at trafikken nu kan flyttes over på den udbyggede del af Skovvejen.
    23.08.2018
  • Det tog blot 8 timer, og så var broen ved Holbækvej i Nr. Jernløse støbt færdig. Dermed er Vejdirektoratet færdig med alle større støbninger på 2. etape af Kalundborgmotorvejen. En lokal borger var på plads med sin drone for at følge arbejdet fra luften.
    18.07.2018
  • Vejdirektoratet kunne onsdag den 20. juni runde en vigtig milepæl, da i alt 600 kubikmeter flydende beton blev lagt på plads i den første brostøbning på 2. etape af Kalundborgmotorvejen.
    27.06.2018
 

 Nyhedsbrev

 

Modtag nyheder om projektet Ny motorvej syd om Regstrup


Oprettet
20-04-2012.
Senest opdateret
31-05-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index