Søg

Forventninger til trafikken i sommerferien 2018

Sommerens ferietrafik følger skolernes sommerferie, og starter således fredag den 29. juni i uge 26 og varer til og med weekenden i uge 32.

Ferietrafikken er tungest i weekenderne og bevæger sig hovedsageligt på tværs af landet mellem Sjælland og Jylland via Fyn og Sjællands Odde samt til og fra Tyskland via Rødby og den dansk-tyske grænse ved Padborg. Der vil også være øget en mængde af biler i og omkring sommerhusområderne, især langs den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland.

Som sommerferieperioden skrider frem vil den normale myldretid langsomt svinde ind. Mange vil derfor i løbet af sommeren opleve at kunne komme hurtigere til og fra arbejde end normalt. 

Rejsetrafikken vil især kunne mærkes på følgende strækninger:

·     Fynske Motorvej – især den vestlige del

·     Sønderjyske Motorvej til og fra Tyskland - især omkring Kolding

·     Køge Bugt Motorvejen

·     Vestmotorvejen og Storebæltsbroen

·     Østjyske Motorvej - især i trekantområdet og ved vejarbejde ml. Skanderborg og Aarhus S

·     Rute 21 til og fra Sjællands Odde

Vi anbefaler, at man orienterer sig inden man kører ud:

Da der kan opstå kø og forlænget rejsetid pga. uheld, vejrlig eller andre uforudsete hændelser, råder vi trafikanter til at orientere sig om den aktuelle trafiksituation før de kører ud og at holde sig opdateret på situationen på deres rute. Det kan man gøre på trafikinfo.dk eller via appen ’Trafikinfo’, hvor man også kan høre de seneste meldinger fra P4 Trafik. Er der problemer, kan man måske nå at ændre afrejsetidspunkt eller rute.

Det forventede trafikmønster i sommerferien

sommer2018---justeret-typo.jpg


Tæt trafik på ud– og hjemrejsedagene:

Første udrejsedag i år er fredag den 29. juni, hvor der er risiko for tæt trafik og mindre kødannelser, især omkring de større byer. Herefter vil der være mest trafik på lørdage, da det som regel er denne ugedag, hvor der er store skiftedag i sommerhuse og ferielejligheder – både i Danmark og i udlandet. Der er således risiko for kødannelser og forlænget rejsetid alle lørdage, især i tidsrummet kl. 10-16. Søndagene er lidt mindre belastede med mest pres på trafikken mellem kl 11 og 16. 

De største udrejsedage ligger i starten af sommerferien, og der vil der være meget trafik på tværs af landet i begge retninger, men i særdeleshed fra Sjælland mod Jylland via Fyn og Sjællands Odde, samt sydover mod Tyskland via Rødby og den dansk-tyske grænse ved Padborg.

I uge 31 og 32 er der mange, der skal hjemad, da ferien nærmer sig sin afslutning. I disse weekender vil trafikken derfor i overvejende grad gå fra Jylland mod Sjælland via Fyn og Sjællands Odde, samt nordover fra Tyskland via Sønderjyske motorvej og Sydmotorvejen. Der er stor risiko for kødannelse og forlænget rejsetid i disse weekender.

Pres på hovedvejene til og fra sommerhusområderne

Mange tilbringer sommeren i sommerhuset, og det betyder, at man vil opleve tæt trafik på mange af de foretrukne ruter til og fra sommerhus- og ferieområder. Det gælder især de følgende strækninger, hvor risikoen for forsinkelser er størst:

·     Rute 9 mellem Svendborg og Spodsbjerg – særligt i forbindelse med Langelandsfestivalen.

·     Rute 11 og 28 mellem Ringkøbing og Ribe, herunder også krydset ved Korskro

·     E55/Gedser Landevej i forbindelse med færgetræk.

·     Rute 28 og 30 omkring Billund/Legoland

·     Rute 40 til og fra Skagen

·     Rute 55 til og fra Blokhus og Løkken

·     Rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse

·     Rute 237 langs de store sommerhusområder i Hornbæk, Gilleleje og Liseleje.


Vejarbejder i sommerferien

Gl. Lillebæltsbro spærret

Der er reparationsarbejde i gang på Gl. Lillebæltsbroen, der holder køresporene spærrede indtil midten af oktober. Skal man rejse mellem Fyn og Jylland kan man således kun køre ad den Ny Lillebæltsbro. Det kan forårsage perioder med forlænget rejsetid, da alle er nødt til at køre den samme vej. Fodgængere, cyklister og knallert 45 kan krydse broen via Fællesstien - cykel- og gangstien på Gl. Lillebæltsbroen.

Man kan læse mere om projektet her.

 

E20 Vestmotorvejen

På E20 Vestmotorvejen er der planlagt et vejarbejde i retning mod Fyn mellem motorvejskryds Køge og <33> Vemmedrup. I dagtimerne vil der være to smalle spor i hver retning, og farten bliver sat ned til 80 km/t over hele perioden fra <32> Køge på Køge bugt motorvejen og frem til hvor vejarbejdet slutter. Der skal lægges ny asfalt.

Herudover vil til- og frakørsel <41> Tjæreby være spærret hele sommerferien i forbindelse med et andet vejarbejde. Læs mere om dette projekt her.

E45 udvidelsesstrækningen

På E45 Østjyske motorvej mellem motorvejskryds Aarhus S og <53> Skanderborg S i begge retninger arbejdes der fortsat på at udvide motorvejen. Der vil fortsat være 2 smalle spor farbare i hver retning på store dele af strækningen, men der kan forekomme sporreduktion afhængigt af arbejdets udvikling. Kommer der sporreduktion eller andre ændringer i vejarbejdet vil det blive meldt ud på trafikinfo.dk og vores app ’Trafikinfo’. Læs mere om projektet generelt her.

E20 Fynske motorvej

Der er vejarbejde i gang på Fynske motorvej, der vil holde nogle til- og frakørsler spærret på skift i aften- og nattetimerne i starten af sommerferierne. Det gælder de følgende: <50> Odense SØ, <51> Odense S og<52> Odense SV. Vi forventer ikke, at det vil påvirke ferietrafikken synderligt, men skal man ud og køre i området om aftenen eller natten, bør man overveje sin rute først. Læs mere om projekt her.

Grænsekontrol kan betyde forsinkelser

På rejsedagene vil der pga. grænsekontrollen være risiko for kødannelser ved den dansk-tyske grænse ved Padborg for de trafikanter, som skal hjem mod Danmark. Det gælder især i weekenderne og i særdeleshed de sidste uger af sommerferien på søndagene, hvor mange skal hjemad.  Sidste år registrerede vi op til 30 min. forsinkelse, og derfor anbefaler vi, at man så vidt muligt kører uden for de mest trafikerede tidsrum.

Trafik i udlandet

I sommerferien er der planlagt vejarbejde flere steder på hovedfærdselsårene gennem Europa. Vi opfordrer derfor trafikanter til at tjekke deres rute inden de kører afsted hos f.eks. FDM eller ADAC.

Festivaler og andre begivenheder kan påvirke ferietrafikken på store veje og i byerne

Der er mange arrangementer i sommerens løb både store og små.  Nogle af dem vil påvirke trafikken på de større veje, mens andre kun vil kunne mærkes i lokalområdet. Man kan finde mere information om de enkelte arrangementer på fanen for ko​mmende begivenheder.

Kort over ferietrafik og vejarbejder i sommerferien

Grafik kort_sommer 2018.jpg

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Vejdirektoratets trafikprognoser bygger hovedsageligt på trafiktællinger, vores erfaringer, og hvad vi ved om de trafikale konsekvenser af vejarbejder, arrangementer og store rejsedage. Her er ikke taget højde for uforudsigelige og akut opståede gener for trafikken som fx uheld eller dårligt vejr. Vi anbefaler derfor altid, at trafikanter holder sig opdateret om den aktuelle trafiksituation via vores hjemmeside, trafikinfo.dk eller via vores app ’Trafikinfo’.​

​Trafikken i Tyskland og nabolandene ​

Skal man sydpå gennem Tyskland i sommerferien, vil man opleve nogenlunde det samme trafikmønster som i Danmark. Nemlig meget tæt trafik og længere rejsetid på lørdage i dagtimerne og de tidlige aftentimer. Herudover er fredage og søndage præget af ferietrafik med risiko for kødannelser, især omkring de større byer. Her får du nogle gode links, som kan hjælpe dig i planlægningen af din bilferie: 
 
Gode råd til køreturen

  • Kør udenfor de mest trafikerede tidsrum og sæt god tid af til din rejse.
  • Hold dig opdateret om den aktuelle trafikinformation på trafikinfo.dk eller via vores app Trafikinfo
  • Hav solbriller, mad og drikkevarer i bilen.
  • Tjek vejrudsigten før du tager afsted.
  • Hold god afstand til den forankørende, og vær opmærksom på midlertidige hastighedsnedsættelser – f.eks. ved vejarbejder.​

Kommende begivenheder

 

13.-19. august 2018: Copenhagen Pride​

19. august 2018: Iron Man Copenhagen

30. aug – 2. sep 2018: Made in Denmark Golf​

9. september 2018: Deloitte Øresund Triathlon

 

 

Oprettet
24-05-2016.
Senest opdateret
13-08-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index