Søg

Forventninger til trafikken i sommerferien 2017


 
​Sommerferie betyder dage med liv​lig rejseaktivitet på de danske veje. Ferietrafikken begynder i år fredag eftermiddag d. 23. juni i uge 25, hvor skolernes sommerferie starter, og strækker sig til og med weekenden i uge 32. 

Den altovervejende rejsetrafik i sommerferieperioden vil bevæge sig på tværs af landet mellem Sjælland og Jylland via Fyn eller færger, samt til og fra Tyskland via den dansk-tyske grænse i Sønderjylland og via færgeruterne på Lolland og Falster. Mange vil også opleve tæt lokal trafik i sommerhusområderne, hvilket især gør sig gældende langs den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland.​Grøn_25px.jpgVi forventer normal trafik
Gul_25px.jpgVi forventer tæt trafik og risiko for mindre kødannelser
rød_25px.jpgVi forventer stor risiko for kødannelser og forlænget rejsetid

 
Rejsetrafikken vil især kunne mærkes på:
 • Køge Bugt Motorvejen
 • Rute 21 til og fra Sjællands Odde
 • Fynske Motorvej
 • Østjyske Motorvej omkring byerne i Trekantområdet 
 • Sønderjyske Motorvej til og fra Tyskland samt ved Kolding
 
For store dele af sommerferieperioden vil den normale myldretid næsten ophæves, og mange vil derfor opleve at kunne komme hurtigere til og fra arbejde end normalt.
 
Man kan holde sig opdateret om den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller via vores app ’Trafikinfo​’.

Tæt trafik på ud–​ og hjemrejsedagene

I år begynder udrejsetrafikken fredag d. 23. juni, hvor vi forventer, at der vil være flere biler på vejene end normalt om eftermiddagen og i de tidlige aftentimer. Myldretidstrafikken møder her de første, der tager afsted på ferie, og det vil give risiko for mindre kødannelser på motorvejene omkring de større byer. 
Lørdag d. 24. juni er den største udrejsedag, og vi forventer, at der denne dag vil være tæt trafik med risiko for kødannelser og forlænget rejsetid i tidsrummet fra kl. 8-17. 

For alle udrejsedage i feriens første halvdel gælder det, at der vil være en overvægt af trafik i vestgående retning fra Sjælland mod Jylland via Fyn og Sjællands Odde, samt sydover mod Tyskland via Rødby og den dansk-tyske grænse ved Padborg. 

De to sidste weekender i uge 31 og 32 er de største hjemrejseperioder i sommerferien. Der vil være flest biler på vejene de to søndage, hvor trafikken hovedsagligt bevæger sig i østgående retning fra Jylland mod Sjælland, samt nordover fra Tyskland mod henholdsvis Trekantområdet og København. Der er risiko for tæt trafik og kødannelser.

Sommerprognose2017_grafik_NY.jpg
Prognosen er landsdækkende og dækker primært de større veje på tværs af landet. Der kan være regionale forskellige og afvigelser i forbindelse med vejarbejder og begivenheder. Læs mere om vores forventninger til trafikken i forbindelse med kommende begivenheder
 

Travle lørdage i sommerferieperioden

Lørdagene i juli måned er erfaringsmæssigt nogle af de største rejsedage på hele året. Det giver tæt trafik og risiko for kødannelser mange steder. Derfor skal man være forberedt på, at der kan være øget trafik på tværs af landet samt på mange lokale veje til og fra de større sommerhusområder på alle lørdage i sommerferien. ​

Pres på hovedvejene til og fra sommerhusområderne

Den øgede aktivitet i sommerhusene betyder at mange af de foretrukne ruter til og fra sommerhus- og ferieområderne vil komme under pres. Vi forventer risiko for forsinkelser på følgende strækninger:
 
 • Rute 9 mellem Svendborg og Spodsbjerg – særligt i forbindelse med Langelandsfestivalen.
 • Rute 11 mellem Ringkøbing og Ribe, herunder også krydset ved Korskro
 • E55/Gedser Landevej i forbindelse med færgetræk.
 • Rute 28 og 30 omkring Billund/Legoland
 • Rute 40 til og fra Skagen
 • Rute 55 til og fra Blokhus og Løkken
 • Rute 237 langs de store sommerhusområder i Hornbæk, Gilleleje og Liseleje

Grænsekontrol kan betyde forsinkelser

Grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse vil medføre periodevis risiko for kødannelser og forlænget rejsetid på op til 30 minutter - særligt i weekenderne. 
Vi anbefaler at holde sig orienteret om trafiksituationen ved grænseovergangen og så vidt muligt at planlægge turen over grænsen uden for de mest trafikerede tidsrum.  

 

Festivaler og andre begivenheder kan påvirke ferietrafikken

Sommerferie er for mange lig med festival og andre store begivenheder, og det vil kunne mærkes i trafikken. 
Se mere i oversigten over ko​mmende begivenheder.

Vejarbejder i sommerferien kan give forlænget rejsetid

Forberedende vejarbejde til udvidelse af E45 Østjyske Motorvej 

Fra midten af juni og ca. 2 måneder frem starter det forberedende arbejde til at udvidelsen af E45 Østjyske Motorvej mellem Ejer Bavnehøj og Aarhus. I første omgang skal nødsporet forstærkes i begge retninger, hvilket medfører periodevise spærringer af højre spor mellem <54> Ejer Bavnehøj og motorvejskryds Aarhus Syd.
Arbejdet vil foregå i aftentimerne, så begge spor vil i perioden være farbare i tidsrummet fra kl. 5-19 fra mandag til torsdag, fra kl. 6-20 på fredage og fra kl. 10-20 på lørdage og søndage. I aftentimerne vil der være risiko for forlænget rejsetid.


 
SommerprognoseKort2017.jpg

​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​Vejdirektoratets trafikprognoser bygger hovedsageligt på trafiktællinger, vores erfaringer, og hvad vi ved om de trafikale konsekvenser af vejarbejder, arrangementer og store rejsedage. Her er ikke taget højde for uforudsigelige og akut opståede gener for trafikken som fx uheld eller dårligt vejr. Vi anbefaler derfor altid, at trafikanter holder sig opdateret om den aktuelle trafiksituation via vores hjemmeside, trafikinfo.dk eller via vores app ’Trafikinfo’.​
 

 ​Gode råd til ferieturen

 
 • Kør om muligt uden for de mest belastede tidsrum og opnå en hurtigere tur med roligere kørsel.
 • Kør i god tid, hvis du skal nå noget.
 • Hav solbriller, mad og drikkevarer i bilen.
 • Hold til højre for god fremkommelighed.
 • Hold god afstand til den forankørende - opbremsninger giver kødannelser.
 • Vær opmærksom på midlertidige hastighedsnedsættelser – f.eks. ved vejarbejder.
  Kommende-Begivenheder_209x115px.jpg

  ​Trafikken i Tyskland og nabolandene

  Skal du sydpå gennem Tyskland i sommerferien, vil du opleve nogenlunde det samme trafikmønster som i Danmark. Tæt trafik og længere rejsetid på lørdage i dagtimerne og de tidlige aftentimer. Fredage og søndage er ligeledes præget af ferietrafik med risiko for kødannelser - især omkring de større byer. Neden for finder du nogle gode links, som kan hjælpe dig i planlægningen af din bilferie:

  Generelt om "kør-selv-ferie"

  Køprognose for Tyskland og nogle af nabolandene

  Køkalender for Tyskland og Frankrig

  Vej- og vejrsituationen i Europa

  Feriekalender for 30 lande i Europa

  Oprettet
  24-05-2016.
  Senest opdateret
  14-08-2017.
  Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

  Vejdirektoratet
  Havnegade 27
  1058 København K

  Tlf
  7244 3333
  Mail
  vd@vd.dk
  EAN-nr.
  5798000893450
  CVR
  60729018
  Robot Site Index