SearchAvanceret søgning|Tilbage
Resultaterne 1-8 af 8 for 'broindeks' and Resultattype=Dokument
indsamlet med henblik på en beregning af Broindekset. Det nyeste Broindeks fra 2015 kan du hente her. ... Broindekset er tidligere beregnet i 1998, 2001, 2004 og 2012.​​​​​​​​​​​ ...
og systematisk brovedligeholdelse. De første Broindeks blev udarbejdet i 1998 og 2001. I denne udgave af Broindekset deltager flere kommuner end i de tidligere ...
Katalog over sektorudviklingsfora i Vejdirektoratet 20162 Broer Cykeltrafik Trafiksikkerhed & trafikledelse Anlæg, drift & vedligeholdelse Lovgivning & regler Klima & Miljø ...
1 Katalog over sektorudviklingsfora i Vejdirektoratet 20172 Cykeltrafi k Fremkommelighed Anlæg, drift & vedligeholdelse Lovgivning & regler Klima & miljø Planlægning & udbud Data ...
og systematisk brovedligeholdelse.Broindekset er tidligere beregnet i 1998, 2001 og 2004. I denne udgave af Broindekset indgår oplysninger om væsentlig flere broer end i ...
så de ikke indgår i statistikken.Broindekset er tidligere beregnet i 1998, 2001, 2004 og 2012. I denne udgave af Broindekset indgår oplysninger om væsentlig flere broer end i ...
UDKAST Synliggørelse af kommunal vejvedligeholdelse -inspiration til kommuner Side 2 af 57 KOLOFON Titel: Synliggørelse af kommunal vejvedligeholdelse – inspiration til kommuner ...
af Broindekset. Broindeks giver et overblik over de kommunale broers tekniske tilstand og ... I foråret 2015 udføres der i ... oplysninger fra Broindekset til denne landsdækkende opgørelse. ...

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018