Søg

Her sker højresvingsulykkerne oftest

I byområder og på kommuneveje

Det er her, de mange cyklister færdes, og derfor også her konflikterne lettest kan opstå. Vejene i byområder er typisk kommuneveje.
 

I signalregulerede kryds

Kryds med megen trafik og mange svingende lastbiler er oftest signalregulerede. En tredjedel af ulykkerne sker dog udenfor signalregulerede kryds.
 

Ulykkerne sker hovedsageligt i dagslys og er altså ikke relateret til manglende lys på cyklen eller gadebelysning.

 

Hvem er involveret i højresvingsulykker?

højresvingsulykker-ford-på-køn.png
Kilde: Vejdirektoratets ulykkesstatistik


Når vi ser på dødsulykkerne, er fordelingen mellem mænd og kvinder stort set ens over årene - 54 % er kvinder og 46 % mænd. Der er dog markante variationer mellem de enkelte år. For tilskadekomne er der til gengæld en klar overvægt af kvinder.

Højresvingsulykker involverer oftest voksne fra 25 år og op. Meget få børn er involveret.
 
 

 Linkliste

 
 

 Kontakt

 
​Stig Hemdorff
telefon: 7244 3301
Oprettet
05-11-2013.
Senest opdateret
09-01-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index