Søg

Anbefalinger

”Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker” indeholder en beskrivelse af en række kort- og langsigtede initiativer til forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbiler og cyklister opdelt mellem de ansvarlige aktører. Nogle initiativer vurderes at have større effekt end andre.

Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Rigspolitiet har foretaget en vurdering af de
initiativer, der bør prioriteres højest.  

Find strategien i linklisten til højre for yderligere beskrivelse af tiltagene.
 

Om anbefalingerne

Anbefalingerne er inspireret af viden fra danske undersøgelser, viden indhentet i udlandet via rejseholdet, de mange henvendelser fra borgere og forslag fra
”Højresvingsgruppen”, som er en arbejdsgruppe under Trafikstyrelsen, der siden 2005 har arbejdet med forebyggelse af højresvingsulykker.

Den enkelte indsats - fx ombygning af vejnettet eller yderligere udstyr på
køretøjerne - er ikke nok til at reducere antallet af ulykker. Så længe lastbiler og
cyklister færdes på de samme veje, vil muligheden for en menneskelig fejl være til stede, og derfor er det nødvendigt også at påvirke trafikanternes adfærd.

Kampagner og uddannelse, som kan medvirke til at gøre både lastbilchauffører og cyklister ekstra opmærksomme på hinanden, spiller derfor også en vigtig rolle i strategien.

For at kommunerne kan forebygge højresvingsulykker i lokalområdet, anbefales det desuden i strategien, at øge vidensniveauet i kommunerne. Vejdirektoratet har indsamlet den nyeste viden om udformning af signalregulerede kryds med henblik på at minimere risikoen for højresvingsulykker.

Denne viden er samlet i en vejledningsfolder til kommunerne om vejtekniske tiltag. Find folderen "Undgå højresvingsulykker" i linklisten til højre. 


 ​

Oprettet
13-03-2014.
Senest opdateret
09-01-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index