Søg

Vejbelægninger

Lastbil i det fjerne

Vejbelægningen har betydning for hvor meget støj der udsendes fra vejen. Støjreducerende belægninger kan dæmpe støjen ca. 2-3 dB i forhold til en traditionel asfaltbelægning. Det fjerner ikke støjen, men kan mindske genen, da det især er den høje susende lyd fra dækkenes kontakt med vejbanen der dæmpes. Når en slidt vejbelægning er blevet udskiftet med en ny, vil man opleve at støjen er dæmpet tydeligt i forhold til før. Støjen vil herefter stige, i takt med at vejblægningen bliver slidt. Dette forløb har støjreducerende belægninger også, men støjen er hele tiden lidt lavere end støjen fra en almindelig belægning.
 
De mest anvendte støjreducerende belægninger kaldes tyndlagsbelægninger. Her bruges mindre sten i asfalten end normalt. Det giver belægningen en mere jævn overflade og åben struktur, hvilket bevirker at dæk/vejbanestøjen reduceres. Støjreducerende belæginger vurderes at have lidt kortere levetid end almindelige belægninger, som har en levetid på ca. 15 år.
Specielle vejbelægninger kan dæmpe støjen, men ikke ligeså meget som en støjskærm. Til gengæld er dæmpningen til gavn for alle i vejens omgivelser - ikke kun for dem, der bor bag støjskærmen.
Oprettet
13-04-2012.
Senest opdateret
30-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index