Søg

Terrænoverfladen

Støjberegninger tager hensyn til terrænoverfladen mellem vej og naboer. Terrænoverfladen beskrives som hård, blød eller en blanding. Når vejstøjen rammer en hård terrænoverflade, f.eks. beton, asfalt eller en vandoverflade, bliver det meste af støjen reflekteret og kastet videre. Det sker ikke i samme grad på bløde terrænoverflader, f.eks. græsarealer, marker, haver eller naturområder.

Tabel, støjdæmpning

Tabellen viser, hvor meget støjen dæmpes i forhold til støjniveauet 10 m fra vejmidten. Støjen dæmpes med afstanden fra vejen. Samtidig har det betydning, om terrænet er blødt eller hårdt. Reglen om, at støjen dæmpes 3 dB, hver gang afstanden fordobles, er i virkeligheden i underkanten. Faktisk dæmpes den mere på grund af terrænet og fordi noget af støjen absorberes i luften. Værdierne i tabellen er omtrentlige.

 

Oprettet
12-04-2012.
Senest opdateret
30-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index