Søg

Støjkortlægning og -handlingsplan

Når man har kendskab til vejens forløb, trafikken og det omgivende terræn, kan man regne sig frem til, hvor meget støj der kommer fra en vej.

Metoden er god, fordi man også på forhånd kan beregne, hvad der sker, hvis der ændres på noget, f.eks. hvis trafikken ændres eller der opsættes støjskærme.

På støjkort kan man se, hvordan vejstøjen spredes i landskabet.

Vejdirektoratet har desuden udarbejdet et forslag til en støjhandlingsplan for statens veje gældende for perioden 2013-2018. Du kan finde handlingsplanen i linket i højre side og læse mere om den i menuen til venstre.
Oprettet
12-04-2012.
Senest opdateret
28-05-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index