Søg

Måling og beregning af støj

Man kan måle støjen fra en vej med en støjmåler. Målinger fortæller, hvor meget støj der er, netop i det tidsrum, og på det sted, hvor man måler. En støjmåling er med andre ord en stikprøve. Hvis man måler i meget lang tid kan man få et bedre indtryk af forholdene, men stadig kun der, hvor støjmåleren er placeret. Målingen fortæller ikke, hvor meget støj, der er på et andet tidspunkt eller et andet sted i nærheden. Støjmålinger er derfor ikke velegnede, hvis man vil vide, hvordan støjen er fordelt i et større område. Målingen kan heller ikke fortælle, hvad der sker, hvis trafikken ændrer sig, vejen bygges om eller der gennemføres andre ændringer.

 

Støj i en vejs omgivelser beskrives bedst med støjkort, der fremkommer ved beregning af støjen. Men beregningen er baseret på viden om, hvor meget støj, der kommer fra danske biler og lastvogne. Den viden stammer fra måling af støj fra mange danske køretøjer.
 
Til gengæld anvendes målinger til at få viden om støjudsendelsen fra forskellige typer af køretøjer, ved forskellige hastigheder, og ved kørsel på forskellige vejbelægninger. Vejdirektoratet har udført målinger af støj fra mange tusinde køretøjer, når de på forskellige vejbelægninger kørte forbi en støjmåler. Det er også gennem omfattende måleprogrammer, man har fået viden om, hvordan støjen spredes i omgivelserne. Alle resultaterne er indarbejdet i en beregningsmodel, der gør det muligt at beregne støjen fra veje.
 

Mikrofon
Mikrofon i vejside ved pass-by måling. Mikrofonen er placeret tæt på vejen og måler støj fra forbikørende person- og lastbiler.
 

Oprettet
12-04-2012.
Senest opdateret
30-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index