Søg

Vejdirektoratets målsætninger

Selvom der ikke er fastsat grænseværdier for støj fra veje, har myndighederne påtaget sig ansvaret for at nedbringe støjgenerne. Staten vedkender sig sit ansvar, og Vejdirektoratet har derfor målsætninger om:
  • at overholde den vejledende grænseværdi på 58 dB for boligområder i forbindelse med planlægning og anlæg af nye veje
  • at anvende støjreducerende asfalt i forbindelse med nyanlæg og almindelig vejvedligeholdelse, hvor trafikken på motorveje og andre statsveje støjbelaster bymæssig bebyggelse
  • at reducere støjgenerne for flest mulige boliger langs de mest støjbelastede strækninger langs de eksisterende statsveje.
 

 Hvad betyder støjbelastet?

 
Det er almindelig brugt, at områder eller boliger omtales som 'støjbelastede,' når støjen er over grænseværdien for boliger på Lden 58 dB. Hvis støjen er over 68 dB, omtales områder eller boliger som 'stærkt støjbelastede.'
Oprettet
12-04-2012.
Senest opdateret
12-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index