Søg

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan 2018-23 i offentlig høring

Vejdirektoratet har sendt forslag til støjhandlingsplanen 2018-23 for statens veje i offentlig høring i 8 uger. 

Høringen starter fredag 13. april og løber frem til fredag 8. juni 2018. Høringssvar kan sendes til Vejdirektoratet vd@vd.dk​ mærket ”Støjhandlingsplan 2018-23”.

 
Hvert 5. år gennemfører vi en kortlægning af støjen langs statens veje og udarbejder en støjhandlingsplan for det statslige vejnet. Særligt støjbelastede boligområder kan herefter udpeges og sikre, at vi sætter ind med støjreducerende tiltag de steder, hvor behovet er størst.
 
Vi prioriterer indsatserne og vurderer, hvor de støjreducerende indsatser har størst effekt, så vi får mest mulig støjreduktion for pengene.

 
Støjhandlingsplanen indeholder blandt oplysninger om støjbelastningen fra de statslige veje og Vejdirektoratets principper for arbejdet med forebyggelse og reducering af støjen. Der er også en beskrivelse af allerede gennemførte tiltag og mulige tiltag.
​​​​​​​​​​​
 

 Rettelse til støjhandlingsplan

 
​Rettelse til figur 3 i forslag til støjhandlingsplan.

Vejdirektoratet har konstateret en fejl i figur 3 i forslag til støjhandlingsplan som har været i høring.

 

 Kontakt

 
​Jakob Fryd
Email: jaf@vd.dk

Lene Nøhr Michelsen 
Email: ​lmi@vd.dk​​​
Oprettet
29-01-2018.
Senest opdateret
11-06-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index