Søg

Støjhandlingsplan

​I Vejdirektoratet gennemfører vi hvert 5. år en kortlægning af støjen langs statens veje og udarbejder en støjhandlingsplan for det statslige vejnet. Særligt støjbelastede boligområder kan herefter udpeges og sikre, at vi sætter ind med støjreducerende tiltag de steder, hvor behovet er størst.

Vi prioriterer indsatserne og vurderer, hvor de støjreducerende indsatser har størst effekt, så vi får mest mulig støjreduktion for pengene.
Se digital støjkortlægning af det statsligevejnet

Støjhandlingsplanen indeholder blandt oplysninger om støjbelastningen fra de statslige veje og Vejdirektoratets principper for arbejdet med forebyggelse og reducering af støjen. Der er også en beskrivelse af allerede gennemførte tiltag og mulige tiltag.​​
 

 Kontakt

 
​Jakob Fryd
Email: jaf@vd.dk

Lene Nøhr Michelsen 
Email: ​lmi@vd.dk​​​
Oprettet
29-01-2018.
Senest opdateret
29-01-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index