Søg

Datamæssigt grundlag for opgørelsen

Længden af offentlige veje pr. 1. januar 2017 omfatter en opgørelse over længden af stats- og kommuneveje i Danmark.
 
Længden af statsvejene er opgjort på grundlag af data i vejforvaltningssystemet Vejman.dk.
 
Ved beregninger af vejlængder for statsveje indgår ensrettede vejdele med den halve længde; typisk ved delt tracé, herunder rundkørsler. Længden af ramper til statsvejnettet er anført som supplerende længde.
 
Længden af kommunevejene er oplyst af kommunerne til Vejdirektoratet.

I linklisten "Tal og data"​ findes desuden regneark med:
  • længden af offentlige veje fra 1972 og frem
  • længden af offentlige veje pr. 1. januar 2017 fordelt på kommuner og vejtype
  • længden af offentlige veje pr. 1. januar 2017 fordelt på områder og vejtype​
​​
Oprettet
04-03-2013.
Senest opdateret
13-07-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index