Søg

Vejudgifter 2015

Vejdirektoratet indsamler årligt regnskabsoversigter for hele vejsektoren.
 
I boksen ”Tal og data” kan du downloade regneark, som viser udviklingen i vejudgifter fra 1972/73 frem til 2015.
 
Beløbene er uden moms og som rene udgiftsbeløb uden fradrag af indtægter, fordi det er hensigten at vise vejudgifterne og ikke de offentlige regnskaber. Udgiftskontiene er dog reduceret for omkontering af interne indtægter.
 
Statsudgifter der ydes som tilskud til landeveje og kommuneveje er medregnet.
 
De samlede udgifter kan regnskabsmæssigt opdeles i
  • anlægsudgifter
  • udgifter til drift og vedligeholdelse
  • andre udgifter 
Andre udgifter er udgifter til administration, planlægning, projektering og tilsyn samt afvandningsbidrag og andre udgifter, der ikke fordeles på anlæg eller vedligeholdelse.
 
Statens udgifter er opstillet på basis af statsregnskabet samt bilagsmaterialet hertil. De kommunale vejudgifter er opgjort ud fra de årlige indberetninger fra kommunerne i henhold til vejlovens §9 samt oplysninger fra det kommunale regnskabssystem, der er indsamlet via Danmarks Statistik i henhold til §54 i lov om kommunernes styrelse.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
22-03-2012.
Senest opdateret
21-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index