Søg

Trafikulykker pr. måned

 

Figuren viser udviklingen over de seneste 24 måneder. Måneder med stjerne er stadig foreløbige oplysninger. Udviklingen for en længere periode kan ses i  notaterne til højre.

Nedenfor finder du tallene for den seneste måneds trafikulykker og dræbte/tilskadekomne i trafikken.
 
December
2016*
2015
Ulykker:
Med personskade​
237
214
Alene materielskade​
857
745
​I alt
1.094
959
​Personskader:
​Dræbte
14
19
​Tilskadekomne
257
228
​I alt
271
247
* Tallene for 2016 er foreløbige forventede tal
 
For 2016 er tallene baseret på en prognose ud fra de foreløbige og endelige indberetninger af trafikulykker fra politiet. Derfor kan tallene kun vises på landsplan. Tallene for 2015 er endelige indberetninger fra politiet.

En uddybende beskrivelse af tallene for december måned og udviklingen over de senere år kan ses i notatet Ulykkestal december 2016 i listen til højre. Her kan også ses tilsvarende notater for de foregående 11 måneder.

Nedenfor er vist de foreløbige tal for hele 2016 sammenlignet med de endelige tal for hele 2015.
 
Foreløbige tal 2016 sammnelignet med endelige 2015
2016
2015
Ulykker:
Med personskade​
2.860
2.853
Alene materielskade​
8.600
8.252
​I alt
11.460
11.105
​Personskader:
​Dræbte
215
178
​Tilskadekomne
3.183
3.156
​I alt
3.398
3.334
 
Oprettet
02-02-2012.
Senest opdateret
25-01-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index