Søg

Udvikling i forhold til national handlingsplan


Maj 2013 vedtog Færdselssikkerhedskommissionen en ny handlingsplan frem mod 2020. Her er målet max. 120 dræbte, max. 1.000 alvorligt tilskadekomne og max. 1.000 lettere tilskadekomne ved udgangen af 2020. Den nye handlingsplan kan ses på Færdselssikkerhedskommissionens hjemmeside - www.faerdselssikkerhedskommissionen.dk
 

Vejdirektoratet udarbejder i forbindelse med Færdselssikkerhedskommissionens møder et notat over den seneste ulykkesudvikling i forhold til emnerne i kommissionens nationale handlingsplan for nedsættelse af antallet af skader og ulykker.

 
Udviklingen er vist for antal dræbte, antal alvorligt tilskadekomne, antal lettere tilskadekomne og personskader i alt.

Desuden er vist udviklingen i personskadeulykker og for de særlige fokusområder. For de særlige fokusområder, som omhandler ulykkesstatistikken, kan oplysningerne alene vises for kvartaler med endelige oplysninger.
 
Det seneste notat er fra januar 2015. Notatet kan hentes som pdf under notater i højre side. Her kan også hentes tidligere notater og et notat, der beskriver afslutningen af den forrige handlingsplan.
Oprettet
07-09-2012.
Senest opdateret
06-12-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index