Søg

Årsstatistik

​Endelige tal 2015 sammenlignet med 2014.

Året
2014
2015
Ulykker
Med personskade
2.881
2.853
Alene materiel skade
7.964
8.252
I alt
10.845
 
11.105
 
Personskader
Dræbte
182
178
Alvorligt tilskadekomne
1.798
1.780
Lettere tilskadekomne
1.397
1.376
I alt
3.377
3.334
 


I kolonnen til højre er et link til et notat, der nærmere beskriver tallene for 201 bl.a. fordelt på trafikantkategorier, spiritusulykker, regioner og politikredse. Notater fra tidligere år kan også hentes her.

Med 178 dræbte i 2015 er vi stadig på et meget lavt niveau. Det er det næst laveste antal siden statistikkens start i 1930. Kun de 167 dræbte i 2012 er lavere. For dræbte og tilskadekomne samlet er antallet det laveste registreret i statistikken overhovedet.

Nedenfor er vist udviklingen for de forskellige vejtyper. I tabellen dækker øvrige statsveje over de overordnede veje, der administreres af Vejdirektoratet eller Sund og Bælt, hvor der ikke er tale om motorveje eller motortrafikveje.

Øvrige kommuneveje omfatter både egentlige kommunale veje, der ikke er motorvej eller motortrafikvej, og private fællesveje.

Det er valgt at skille ramper og lignende i forbindelse motorveje og motortrafikveje ud for sig, så tallene for motorveje og motortrafikvej mere reelt afspejler, hvad man normalt opfatter som en motorvej eller motortrafikvej.

Ulykker på rastepladser og lignende (fx i forbindelse med motorveje) regnes med under grupperne Øvrige.

 

Antal ulykker​ ​ ​
Personskade​ Materielskade​ I alt​
2015 i alt
2.853
8.252
11.105
Heraf: 
Motorvej 
153
489
642
Motortrafikvej
17
46
63
Ramper mv.  
32
140
172
Øvrige statsveje  
276
579
855
Øvrige kommuneveje
2.375
6.998
9.373
2014 i alt
2.881
7.964
10.845
Heraf: 
Motorvej
125
442
567
Motortrafikvej
31
68
99
​Ramper mv. ​30 ​126 ​156
Øvrige statsveje
279
551
830
Øvrige kommuneveje
2.416
6.777
9.193

Antal personskader
Dræbte
Alvorligt tilskade
Lettere tilskade
I alt
2015 i alt
178
1.780
1.376
3.334
Heraf: 
Motorvej
16
88
107
221
Motortrafikvej
6
30
13
32
Ramper mv.
0
18
16
38
Øvrige statsveje
27
146
165
372
Øvrige kommuneveje
129
1.516
1.075
2.671
2014 i alt
182
1.798
1.397
3.377
Heraf: 
Motorvej
14
88
72
174
Motortrafikvej
3
30
16
49
Ramper mv.
1
18
20
39
Øvrige statsveje
33
146
201
380
Øvrige kommuneveje
131
1.516
1.088
2.735

​​​ 

Oprettet
15-05-2012.
Senest opdateret
14-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index