Søg

Cykelindeks fjerde kvartal 2017

Ændring i trafikken i forhold til samme måned året før


WEB_cykelindeks.png


Cykeltrafikken er i hele 2017 faldet med 5,0 pct. i forhold til 2016. 


Tal og data

De relativt store udsving i månedstallene for cykeltrafikken vurderes at hænge sammen med dels den statistiske usikkerhed knyttet til opgørelsesmetoden, dels vejrets indflydelse.

Vejdirektoratet har ændret i indeksberegningsmetoden med virkning fra 
1. januar 2015, herunder udvidet antallet af tællestationer som indgår i indeksberegningen. Indekset er dog fortsat behæftet med en væsentlig større usikkerhed end vejtrafikindekset.
 
I statistikkataloget ”Nøgletal om vejtransport” findes flere data om cykeltrafikkens udvikling.
​​​​​​
Oprettet
13-11-2012.
Senest opdateret
01-03-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index