Søg

Cykelindeks

Andet kvartal 2018

Ændring i trafikken i forhold til samme måned året før

WEB_cykelindeks.svgTal og data

De relativt store udsving i månedstallene for cykeltrafikken vurderes at hænge sammen med dels den statistiske usikkerhed knyttet til opgørelsesmetoden, dels vejrets indflydelse.

Vejdirektoratet har ændret i indeksberegningsmetoden med virkning fra 
1. januar 2015, herunder udvidet antallet af tællestationer som indgår i indeksberegningen. Indekset er dog fortsat behæftet med en væsentlig større usikkerhed end vejtrafikindekset.
 
I statistikkataloget ”Nøgletal om vejtransport” findes flere data om cykeltrafikkens udvikling.
​​​​​​​​
Oprettet
13-11-2012.
Senest opdateret
11-10-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index