Søg

Navngivning af en motorvej

Alle offentlige og private fællesveje skal have et navn - uanset om der findes adresser langs vejen eller ej. ​

​Alle veje får en kode i CPR’s vejregister
Registeret indeholder en komplet fortegnelse over alle 105.000 registrerede danske veje.

I BBR-lovens § 3 a og 3 g står, at navne på statsveje fastsættes efter forhandling mellem kommunen og Vejdirektoratet. Er der uenighed om vejnavnet afgøres det af ministeren for by, bolig og landdistrikter.

Generelt tilstræber Vejdirektoratet samme navn ved lange gennemgående motorveje af hensyn til trafikanter, trafikradioer, redningsarbejde m.v.

Der er to principper for navngivning af en motorvej
Det ene vedrører muligheden for at navngive motorvejen efter endepunktet i retning væk fra det store motorvejs-H som f. eks. Svendborgmotorvejen, Sønderborgmotorvejen, Esbjergmotorvejen og Hirtshalsmotorvejen.

Det andet princip vedrører muligheden for at navngive motorvejen efter det område vejen kører igennem som f. eks. Køge Bugt Motorvejen, Fynske Motorvej, Sønderjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen.

Klik på kortet
Til højre finder du et kort, der viser de officielle vejnavne for de enkelte motorvejsstrækninger. ​​
​​​​​​​​​​​​
Oprettet
10-06-2013.
Senest opdateret
06-12-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index