Søg

Storebæltsbroerne

Vestbroen:

​​

Længde 6.611,0 m.
Bredde​ 24,1 m.​
Gennemsejlingshøjde​ 18,0 m.​
Gennemsejlingsbredde​ 82,0-110,0 m.​
Byggeperiode​ 1988-1998​
Indviet​ 14.06.1998​
Spor​ 4+tog​
Brotype​ Bjælkebro​

 
Beliggenhed: Storebæltforbindelsens Vestbro på E20, mellem frakørsel 43 og 44 forbinder Fyn med Sprogø. 
 

Østbroen:

 ​

Længde 6.790,0 m.
Bredde​ 24,1 m.​
Gennemsejlingshøjde​ 65,5 m.​
Gennemsejlingsbredde​ 1.624,0 m.​
Pylonernes højde​ 254,0 m​
Byggeperiode​ 1988-1998​
Indviet​ 14.06.1998​
Spor​ 4​
Brotype​ Hængebro​

 
Beliggenhed: Storebæltforbindelsens Østbro (højbroen) på E20 , mellem frakørsel 43 og 44 forbinder Sprogø med Sjælland.

 

Tunnellen:

 ​

Længde 8.024,0 m.
Byggeperiode​ 1988-1997​
Indviet​ 01.06.1997​
Spor​ 2 togspor​
Tunneltype​ Boret tunnel​

 
Beliggenhed: Tunnellen fører fra Sprogø til Sjælland

 

Vestbroen - kombineret vej- og jernbanebro
Vestbroen består af to parallelle broer, en til vej og en til jernbane.
Både broens over- og underbygning er fremstillet af beton. Den består af 63 brofag, der hviler på 62 piller. Hvert brofag består af en vej- og jernbanedrager.

Storebæltsbroen_st.jpg

Østbroen - højbro og ankerblokke
Østbroen består af en underbygning og en overbygning. Underbygningen i beton omfatter pyloner, ankerblokke, bropiller og landfæster. Overbygningen i stål omfatter brofag og kabler.

  
Selve højbroen består af det frie spænd mellem de to pyloner, plus de to sidespænd mellem pyloner og ankerblokke.

   

Fundamentet til pylonerne består af sænkekasser, der er fragtet ud til byggepladsen. Hver sænkekasse vejer 32.000 tons. Resten er støbt på stedet. 
 

Sænkekasserne til de to ankerblokke er også fragtet ud til byggepladsen. Hver sænkekasse vejer 55.000 tons. Resten af ankerblokkene, der er ca. 63 m høje, er støbt på stedet. Hele ankerblokken vejer 325.000 tons.

 
Den første bropille og tilslutningen til land er støbt på stedet, men resten af bropillerne er præfabrikerede og fragtet ud til byggepladsen. Der er i alt 19 bropiller. Hver bropille vejer 6.000 tons.

  
De to kabler er hver ca. 3 km lange og 83 cm i diameter. Hvert kabel består af 18.648 tråde. 
 

Tunnelen under Østerrenden
Tunnelen består af to adskilte tunnelrør med et togspor i hver. De to tunnelrør er forbundet af 31 tværtunneler.
 

Tunnelens væg er 40 cm tyk og består af i alt 62.500 betonelementer.
Fra havets bund til oversiden af tunnelen er der mellem 12 m og 40 m. Tunnelen er på sit dybeste punkt 75 m under havoverfladen.

Oprettet
16-02-2012.
Senest opdateret
17-02-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index