Søg

Belægningsoptimering

Belægningsoptimering er en del af vejman.dk. Her kan I inddatere oplysninger om vejenes

tilstand og herudfra beregne nødvendigt vedligeholdelsesbudget for alle kommunens veje.

Hvad kan belægningsoptimering

Modulet kan beregne hvilket budget, der er nødvendigt for at fastholde den nuværende gennemsnitlige tilstand på vejene, eller vise budgettet ved en forbedret eller forringet tilstand – velegnet til politisk behandling.

Til hver beregning med et givent budget fortæller belægningsoptimeringen ligeledes hvilke vejstrækninger, der skal have nyt slidlag i de enkelte budgetår. Samtidig fås også et overblik over hvilke veje, hvor man med fordel kan „nøjes“ med en reparation af skader.

Input til systemet

  • Administrative data, trafiktal, belægnings- og tværprofiloplysninger m.m. hentes fra vejman.dk, og I er derfor sikre på, at I altid beregner med de nyeste ajourførte data
  • Priser på belægninger og reparationer indsættes i særskilte hjælperegistre og kan hurtigt og let ajourføres
  • Hovedeftersyn på de enkelte strækninger med skadesregistreringer kan let findes frem eller ajourføres output fra systemet
  • Udskrift over veje med en bestemt skadestype f.eks. slaghuller
  • Udskrift over veje, hvor belægningen bør udskiftes, samt hvilke veje der skal repareres, under hensyntagen til et givent budget
  • Kurver der viser udvikling af belægningstilstanden over en 5-årig periode, hvis budgettet fastholdes. Eller budgetbehov for at fastholde eller forbedre vejenes tilstand, el​​ler vise udviklingen af tilstanden hvis budgettet reduceres
  • Kurver med udviklingen i vejenes kapitalværdi

Vejdirektoratet tilbyder

Lad os gøre arbejdet både med indsamling af data om vejens tilstand samt beregningen og udarbejdelse af en strategirapport. I får et professionelt resultat med de nyeste data fra jeres system og kan direkte præsenterer dette for jeres politikerer.

Ønsker I selv at benytte modulet og udføre de nødvendige beregninger, afholder vi kurser og sidemandsoplæring i belægningsoptimering.​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
15-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index