Søg

Stædfæstelse af uheld

Stedfæstelse af trafikuheld er vigtigt for at kunne arbejde effektivt med trafiksikkerhed og sikre den rigtige prioritering. Overblikket er grundlaget for efterfølgende trafiksikkerhedsanalyser og -planer.

Vejdirektoratet kan hjælpe kommunen med dette arbejde – enten som en engangsydelse for en periode eller som en løbende ordning.

Stedfæstelse af uheld foregår ved at supplere politiets ulykkesoplysninger med oplysninger om placeringen på vejnettet i form af et administrativt vejnummer, en vejdel og gerne også en kilometrering eller stationering samt evt. husnummer. Vejnummer og kilometrering er nødvendig, hvis man vil have muligheden for at kunne udpege sorte pletter på vejnettet.

Stedfæstelsen foregår i trafiksikkerhedsmodulet i vejman.dk, hvorved x- og y-koordinater tilknyttes uheldet, så man direkte kan se, hvor uheldene sker. Man får ikke kun en samlet udskrift fordelt på vejnumre, men man får også vist de enkelte ulykker på et kort over kommunen, baseret på forskellige temaer.

Hvad kan Vejdirektoratet tilbyde?

Vejdirektoratet tilbyder at stedfæste uheldene på kort og med vejnummer. Der kan både være tale om en hjælp til kommunen for en kortere periode til at komme i gang, hvor puklen er blevet for stor, eller der kan være tale om et løbende engagement.

Vejdirektoratet kan også tilbyde at lave oversigter og kort over kommunens uheld, der kan bruges som baggrund for trafiksikkerhedsarbejdet. Det kan være generelle oversigter rettet mod eksempelvis trafiksikkerhedshandlingsplaner eller mere specifikke undersøgelser rettet mod særlige indsatsområder. Kortene er nyttige, når man vil have et over­blik over uheldssituationen i kommunen, og de kan hjælpe kommunen med at prioritere trafiksikkerhedsarbejdet.

Ved at sammenligne kort for forskellige perioder er det også muligt, at følge op på om trafiksikkerhedsindsatsen har virket. Det skulle gerne vise sig, at de steder, hvor kommunen har sat ind med foranstaltninger, ikke optræder som uheldsbelastede lokaliteter efterfølgende.

Før vi går i gang

For at stedfæste uheldene er det en forudsætning, at der er adgang til det nødvendige datagrundlag. Det drejer sig om en oversigt over kommunens veje og et kort over vejene. Det optimale er, at oplysningerne findes i elektronisk form. De enkelte detaljer om dette aftales i hvert enkelt tilfælde mellem kommunen og Vejdirektoratet.

Yderligere muligheder

Kommunen kan gratis stedfæste uheldene i trafiksikkerhedsmodulet i vejman.dk. For at få adgang til stedfæstelse af uheld kræver det, at personen som skal udføre opgaven, har deltaget i et gratis endagskursus. Baggrunden for kurset er, at man skal have indsigt i, hvad man må og ikke må i forhold til anvendelsen af uheldsdata. Samtidig får man information om, hvordan systemerne virker og hvilken opfølgning, der bør gennemføres.

Ved at tegne et uheldsabonnement i vejman.dk er det muligt at lave egne oversigter og udtræk. Har man sine veje mv. i vejman.dk, kan oplysningerne sammenstilles med andre datagrupper.

Abonnementet giver adgang til en række standard uheldsoversigter og også mulighed for specialudtræk. Dermed kan kommunen for alvor arbejde med trafiksikkerhedsproblemerne.

Prisen for abonnementet afhænger af det gennemsnitlige antal ulykker på kommunevejene over de sidste tre år. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratet, eller på vejdirektoratet.dk:

Vejsektor > Ydelser > Programmer > Uheldsdata

Man kan også rette henvendelse til vejman.dk supporten for at få nærmere information.

Det kan ske på:

Telefon: 7244 3300 eller
E-mail: vejman.dk@vd.dk ​​

 

 Kontakt

 
Hans-Arne Lauridsen 
(Stedfæstelse af uheld)
7244 2771
hala@vd.dk

Fagspecialister Østdanmark:

Benta Grevelund Karlsson
(Trafiksikkerhed og Stedfæstelse af uheld)
7244 2938
begk@vd.dk

Fagspecialister Norddanmark:

Mogens Feddern
(Stedfæstelse af uheld)
7244 2616
mof@vd.dk

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
15-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index