Søg

Priser

Priser og betingelser

 

 

Internetprodukter - Oprettelsesgebyr: kr. 3.985,-

 

​XML-data

Hele landet (alle meldinger): kr. 4.440,- pr. halvår x broadcastfaktor

Webkamera​

1. webkamera: kr. 440,- pr. halvår x broadcastfaktor
2. webkamera: kr. 330,- pr. halvår x broadcastfaktor
3. webkamera: kr. 330,- pr. halvår x broadcastfaktor
4. webkamera: kr. 330,- pr. halvår x broadcastfaktor
5. webkamera: kr. 330,- pr. halvår x broadcastfaktor
5 webkameraer: kr. 1.760,- pr. halvår x broadcastfaktor
Pris pr. efterfølgende webkamera: kr. 110,-  pr. halvår x broadcastfaktor

90 webkameraer eller flere: kr. 11.110,- pr. halvår x broadcastfaktor

Trafiktæthedsdata​

kr. 3.608,- pr. halvår x broadcastfaktor​

 

 

​Priser - Generelt

 

Priserne fremstår enten som en basispris eller en fastpris. Fastprisen er den endelige pris, der skal betales for det pågældende produkt. Hvis prisen er angivet som en basispris, skal denne ganges med den aktuelle broadcast faktor for at få den endelige pris, slutprisen.

Slutprisen er således basisprisen x broadcastfaktoren.

Alle priser er opgivet uden moms.

Ved køb af adgang til en eller flere internetprodukter skal betales et oprettelsesgebyr.

 

 

Basispris

 

Basisprisen er opgivet som en halvårspris og alle priser er ekskl. moms.

Priserne reguleres hvert år den 01.01 i henhold til stigningen i nettoprisindekset for oktober måned det foregående år. Der forudfaktureres halvårligt.

Basisprisen benyttes sammen med Broadcast faktoren til at fastsætte slutprisen, dvs. den pris der faktisk skal betales.

 

 

Broadcastfaktor

 

Når en aftalepart ikke er slutbruger og priserne er angivet som basispris, indgår en broadcast faktor i produktets endelige pris.

Faktoren er bestemt ud fra antallet af slutbrugere. Med slutbrugere menes antallet af aftalepartens endelige brugere, f.eks. aviser og blades antal daglige læsere, magasiners antal læsere, hjemmesidens antal daglige brugere og lokalradioers antal daglige lyttere.

 

Slutbrugere per dag​ Broadcastfaktor​
< 1.000 1,0​
1.000 < 100.000 2,5​
100.000 < 150.000 3,0​
150.000 < 200.000 3,5​
200.000 < 600.000 4,0​
600.000 < 1.000.000 5,0​
>= 1.000.000 6,0​

 

I visse medier vil informationerne være stillet til rådighed gennem en periode, her vil der være tale om et samlet antal slutbrugere over hele perioden.

 

Den endelige pris fås ved at gange (x) basisprisen med den broadcast faktor, der svarer til det daglige antal slutbrugere, f.eks. lyttere eller læsere.

 

 

Generelle betingelser

 

Alle priser er angivet i 2014 niveau. Priserne vil blive reguleret én gang årligt, 1. januar, i relation til udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned året tidligere.

Vejdirektoratet forbeholder sig retten til at regulere priserne, således at de afspejler den på et hvert tidspunkt gældende prispolitik.

 

 

Definitioner

 

Meldingsindholdet er indholdet i en melding. Dette er blandt andet: Tider, hændelsen og stedet. Tider er blandt andet start- og forventet sluttid for hændelsen. Hændelsen er DATEX koden for hændelsen samt hændelsens navn på dansk. Stedet er TMC stedkode(r) for stedet(stederne) samt stednavn(e) på dansk. Enkelte Vej- og trafikmeldinger vil være i fri tekst (på dansk) uden DATEX-koder og stedkoder.

Slutbrugere dækker over antallet af brugere på af en specifik service, applikation eller lign.

 

 

Ved spørgsmål eller bestilling kontakt venligst

Christian von Huth, e-mail: "crvh@vd.dk", tlf.: 72 44 34 99,eller
Charlotte Holstrøm, e-mail: "ch@vd.dk", tlf.: 72 44 34 89​

Oprettet
17-04-2012.
Senest opdateret
27-06-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index