Søg

Trafiktal fra Mastra direkte i vejman.dk

Nu kan du på en nem måde udnytte dine trafiktal fra Mastra i dit vejman.dk system. Fordelen ved at se trafiktallene i vejman.dk er, at det er de nyeste tællinger og dermed de mest præcise oplysninger om trafikken, der anvendes i vejman.dk.

En stræknificeringsproces gør det lettere at få dine trafiktal ind i vejman.dk.

Stræknificering af trafiktal

I vejman.dk ligger trafiktallene knyttet til strækninger, og da trafiktællinger er knyttet til punkter, nemlig de punkter, hvor tælleapparaterne har været sat op, skal der foregå en behandling af Mastras trafiktal, inden de kan vises i vejman.dk. Denne behandling kalder vi stræknificering.

Overførsel af trafiktal er blevet lettere

Stræknificeringen er indtil 2013 foregået i vejman.dk ud fra en trafikmodel, som for hver enkelt vejstrækning definerede, hvordan koblingen mellem tællesteder og strækninger skulle være. Trafikmodellen skulle opdateres manuelt, hvilket ikke var en helt lille opgave. Resultatet var, at kun ganske få kommuner benyttede muligheden for at få trafiktal over i vejman.dk.

Nu er det blevet nemmere – stræknificeringen er flyttet over i Mastra, og kræver derfor kun nu få, enkle tiltag af brugeren.

Processen forløber således:

  1. Overførsel af strækninger med sidste års trafiktal fra vejman.dk
  2. Tilpasse eller udpege strækningsgrupper og herefter tilpasse delstrækninger i forhold til trafikniveau. Identifikation af tællinger, der skal indgå i stræknificeringen (programmet genererer en liste, som brugeren så fjerner upålidelige tællinger fra)
  3. Stræknificering – opdatering af strækninger med nyeste års trafiktal
  4. Tilbageførsel af stræknificerede trafiktal til vejman.dk Trafiktallene Årsdøgntrafik (ÅDT), Hverdagsdøgntrafik (HDT), Julidøgntrafik (JDT), Lastbils-ÅDT og Æ10 stræknificeres i processen

Flere kommuner har kørt den nye stræknificeringsproces, og også trafiktal på alle statens veje er genereret i systemet.​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
15-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index