Søg

Mastra på kort

I takt med udviklingen af mere omfattende og hurtigere kort på internettet, tilstræber vi at gøre kortadgangen til den mest selvfølgelige og enkle, når man skal se og arbejde med tællinger i Mastra. Det har allerede i nogen tid været muligt at se trafiktal på zoombare kort, og gå direkte fra kortet til at lave tilretninger og udtræk i Mastra.
 

Unikort

Det seneste udviklingstiltag er det såkaldte Unikort, som giver mulighed for at lægge ”passive” lag med forskellige administrative oplysninger ind over et ”aktivt” lag, som f.eks. kunne være med tællingerne. Det aktive lag vælges efter den arbejdsopgave, man er i gang med at udføre, og de passive lag (f.eks. kommunegrænser, husnumre og veje) tilvælges og fravælges for at gøre overskueligheden i arbejdsopgaven optimal.

I Unikort er det ikke blot vejene i vejman.dk, som kan vises og man kan stedbestemme på. Vejene

i CVF (Den Centrale Vej- og Stifortegnelse) indgår på lige fod. Vejdirektoratet vil løbende, og i dialog med vores brugere, tilføre flere og flere lag med informationer til UNI-kortet.​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
15-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index