Søg

Kommunal broforvaltning

Broer har behov for reparation og forstærkning. Vejdirektoratets erfarne brofolk tilbyder eftersyn, som kommunerne kan fastlægge budget og reparationsplaner efter.

Når broerne skal styrkes

Broer udgør en integreret del af vejnettet og skal - som vejens asfaltbelægning - vedligeholdes for at opretholde trafiksikkerheden. Broer har normalt en lang levetid, og derfor har broerne ikke været ofret den store opmærksomhed i årenes løb.

Imidlertid er de fleste broer nu så gamle, at mange af dem har udviklet omfattende skader af betydning for trafiksikkerheden. En del ældre broer har således ikke længere en tilstrækkelig bæreevne. Dels på grund af skaderne, dels på grund af at de ikke er dimensioneret til nutidens store trafikbelastning.

Broerne har derfor behov for reparation og forstærkning eller skal - i henhold til lovens krav - afskiltes med den aktuelle bæreevne.

Begrænset budget

Normalt overstiger omkostningerne til de nødvendige reparationer de øjeblikkelige økonomiske muligheder. Begrænsede budgetter er imidlertid ikke nødvendigvis problematiske.

Eftersyn af bygværker

En forudsætning for at skaffe den nødvendige viden om tilstand og reparationsbehov er systematiske eftersyn - såkaldte generaleftersyn. Generaleftersynet, som er et visuelt eftersyn, skal udføres af erfarne brofolk.

Ved generaleftersynet tildeles hvert af broens elementer en tilstandskarakter fra 0 til 5, hvor 0 er den uskadede tilstand og 5 er den meget skadede tilstand, som kræver en øjeblikkelig indsats. Samtidig foretages en overordnet vurdering af reparationsbehov og budget.

Generaleftersynet kan eventuelt i enkelte tilfælde suppleres med undersøgelser af beton og armering efterfulgt af beregninger af bæreevnen. Dette gælder især i tilfælde, hvor skadetilstanden er meget fremskreden.

Supplerende undersøgelser kan endvidere blive aktuelle i tilfælde, hvor konsekvenserne af at udskyde reparationen ikke er entydige. 

10 servicetilbud til kommunerne

Nedenstående er en liste over Vejdirektoratets 10 servicetilbud på broforvaltningsområdet. Servicetilbud – der danner en samlet servicepakke, men som også kan benyttes enkeltvis.

  1. Landsdækkende broforvaltningssystem, med dataoverførsel til GIS systemer
  2. Registrering af bygværker
  3. Eftersyn – generel og vedligeholdelse
  4. Teknisk rådgivning– valg af den rigtige reparationsmetode
  5. Budgetlægning
  6. Prioritering
  7. Udbud af vedligeholdelse og reparation
  8. Uddannelse og træning i broforvaltning
  9. Specialrådgivning – ikke bare broer
  10. Fjernforvaltning – en pakkeløsning til kommunerne

​​​

 

 Kontakt

 
Henrik Nielsen
(Kommunal broforvaltning)
Telefon: 7244 3448
E-mail: hn@vd.dk


Arne H. Henriksen
(Kommunal broforvaltning)
Telefon: 7244 2443
E-mail: arh@vd.dk​

Oprettet
13-12-2016.
Senest opdateret
14-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index