Søg

Frihøjdemålinger

Vejdirektoratet har udviklet en metode til måling af frihøjder på veje med kraftig trafik. Udover at trafikken ikke generes ved denne metode, er sikkerheden også helt i top for måleteamet.

Højere sikkerhed, færre trafikgener, større nøjagtighed

Fordelen ved metoden er:

  • Minimal gene for trafikken
  • Høj sikkerhed både for måleren og trafikken
  • Målingen kan udføres af en person
  • Nøjagtigt og pålideligt resultat

Målinger af frihøjder på broer har tidligere været udført ved hjælp af en målestage. Sikkerhedsmæssigt kræves der i denne forbindelse forvarsling og afspærring af en vejbane ad gangen. Denne målemetode er meget farlig for måleren og til gene for trafikken.

Undgå afspærring af vejbaner

Den nye målemetode udføres med en prismeløs totalstation. Der måles fritrumshøjder ved kantlinjer og midterlinjer langs begge kanter af broen. Alle målinger kan udføres fra rabatten eller nødsporet, hvilket bevirker at afspærring af vejbaner undgås.

Sikkerhedsforanstaltningerne består i at placere en bil med blink umiddelbart før broen i nødspor eller rabat. Herved advares trafikanterne om, at der udføres arbejde i vejkanten.

Resultaterne kan afleveres digitalt i ascii filer eller i skema efter aftale med rekvirenten. Nøjagtigheden på frihøjder målt med denne metode er et par centimeter.​​​​​​

 

 Kontakt

 
Svend-Erik Breumsø
(Frihøjdemålinger)
Telefon: 7244 2497
E-mail: seb@vd.dk
Oprettet
13-12-2016.
Senest opdateret
14-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index