Søg

Vinterstatistik

På disse sider findes der adgang til en række statistikker, hvor de aktuelle tal opdateres dagligt: 

·       Fakta om omfanget af saltning og snerydning på statsvejnettet siden vinteren 2002-03 samt vinterrapporter over de seneste vintre
·       Dagligt opdaterede tabelmæssige oversigter over saltning og snerydning. Disse opdeles på statsveje og kommuneveje og opgøres for hver vinter, halvår, kalenderår og måned.
·       Tabelmæssig oversiger over saltning og snerydning på det tidligere stats- og amtsvejnet fra perioden 2002 til 2007
·      Dagligt opdateret saltindeks. Saltindekset er et objektivt mål for vinterens hårdhed med hensyn til saltforbrug på et vejnet, der saltes præventivt. Saltindekset svarer til oliebranchens graddage
·       Normalvinter begrebet. Der er defineret en normalvinter baseret på gennemsnittet af kalenderårene 2000-2014, dog fratrukket det ekstreme år 2010
·       Årlige saltleverancer til vejsektoren i Danmark
 
De forskellige statistikker nås via menuen til venstre.

 

Der tages derfor forbehold for eventuelle fejl i data.

 
 
Oprettet
15-04-2014.
Senest opdateret
11-12-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index