Søg

Fakta om de seneste vintre

Via link-listen til højre findes en række generelle vinteroplysninger omring statsvejnettet:
 
·       En grafisk oversigt over antal udkald til saltning, saltforbrug, snerydning samt saltindeks siden vinteren 2002-03. På alle oversigterne er normalvinteren desuden vist svarende til gennemsnittet for perioden 1999-2009
·       Vinterrapporter for de seneste vintre. Hver vinterrapport indeholder en kort gennemgang af hvordan vinteren er forløbet samt de største udfordringer i den enkelte vinter
 
Oprettet
15-04-2014.
Senest opdateret
16-04-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index