Søg

Historiske data

Før kommunalreformen i 2007 blev saltforbrug og snerydning udført af amterne på såvel amtsvejene som det tidligere statsvejnet. Opgørelsen er baseret på de samme fire tal som anvendes i de aktuelle statistikker:
 
·       Antallet af udkald til saltning
·       Saltforbruget i tons
·       Saltforbruget i kg/m²
·       Antallet af timer til snerydning opgjort pr. 100 km spor
 
Opgørelserne findes i tabelform opgjort på landsplan samt for hvert amt samt fordelt på de tidligere statsveje og amtsveje. Der findes desuden opgørelser pr. vintersæson, kalenderår og måned.
 
Oprettet
15-04-2014.
Senest opdateret
30-07-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index