Søg

Udførelse

Vinterudvalgets arbejde vedr. udførelse er samlet i følgende ad hoc-grupper:

  • ​Chaufføruddannelsesgruppen, der har etableret en landsdækkende uddannelse for chauffører
  • Plovgruppen, der bl.a.har til formål at forbedre udførelsen af snerydning på færdselsarealer
  • Sprederudviklingsgruppen, der bl.a. har til formål at forbedre udførelsen af glatførebekæmpelsen med saltspredere på færdselsarealer
  • Vintermangruppen, der har ansvaret for drift og udvikling af systemet Vinterman, der støtter driften og administrationen af vintertjeneste
  • Tømiddelgruppen, der har til formål at udarbejde forslag til strategi for valg af tømiddel og dosering ved forskellige vejtemperaturer og vejtilstande ud fra de forskellige tømidlers smeltekapacitet, frysepunktstemperatur, miljøpåvirkning og økonomi.
Oprettet
21-04-2016.
Senest opdateret
15-01-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index