Søg

Plovgruppen

Gruppen har til formål ved indsamling af erfaringer i ind- og udland, og gennemførelse af forsøg med materiel og metoder:

 

  • at forbedre udførelsen af snerydning på færdselsarealer, og
  • at gøre den danske vejsektor bedre i stand til at træffe valg vedr. metoder og indkøb af materiel.

 

Aktuelt har gruppen gennemført forsøg med plovskærs slitage på vejstriber på testcenter i Bygholm, se rapport herom under linkliste til højre, ligesom gruppen i forlængelse heraf planlægger forsøg på strækningen Esbjerg – Kolding. Endvidere foretager gruppen litteraturstudie og indsamling af erfaringer i Danmark og i norden med materiel og metoder, med henblik på klarlægning af ”best practice” for udførsel af snerydning på vejnettet.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 Referater

 
 

 Linkliste

 
 

 Kontaktperson

 

​Tine Damkjær
tida@vd.dk
7244 3439

 

 Gruppens medlemmer

 
Oprettet
24-09-2014.
Senest opdateret
02-05-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index