Søg

Graveansøgning

Registrerede brugere kan i WebGT anmode om tilladelse til at grave, modtage svar på ansøgningen og færdigmelde gravearbejdet, hos de vejmyndigheder der er tilmeldt systemet. 

Er vejmyndigheden ikke tilmeldt systemet, er det muligt at udfylde en graveansøgningsblanket i WebGT, som efterfølgende sendes til vejmyndigheden med posten.

Ikke registrerede brugere har også mulighed for at udfylde en graveansøgningsblanket. Også denne sendes efterfølgende til vejmyndigheden med posten.

Graveansøgninger til statsveje

Vejdirektoratet modtager alene graveansøgninger, der er oprettet elektronisk via WebGT og som er vedhæftet en tegning/kort med tydelig angivelse af gravestedet. Skal du søge om gravetilladelse på en statsvej, skal du derfor registreres som bruger af WebGT.

Generelle retningslinjer
Retningslinjerne for udførelse af ledningsarbejder er beskrevet i Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje som erstatter Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder i og over veje.
 

 Gå til ...

 
Oprettet
29-03-2012.
Senest opdateret
12-01-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index