Søg

Pulje til fremme af cyklisme

GAB3298_VD_Vestvolden_224_tif.jpg

Regeringen har i samarbejde med forligskredsen bag aftalen om ”Bedre og billigere kollektiv trafik” afsat 100 mio. kr. til en ny cykelpulje, der skal fremme cyklismen i landets kommuner. 

Kommuner og organisationer, herunder virksomheder, kan søge om tilskud.

Puljen kan yde tilskud til cykelprojekter, som har til formål at forbedre forholdene for cyklisme, og ansøgningerne skal ligge inden for følgende temaer:

·       Cykelbyer

·       Cykling til skole og fritid

·       Supercykelstier og cykelpendling

·       Rekreativ cykling og cykelturisme

·       Udviklingsprojekter

 

Kommuner kan også fremsende anmodning om, at der anlægges et cykelprojekt på en statsvej i kommunen.​

Læs ansøgningsvejledningen

 

Ansøgningsfristen var d. 2. oktober 2017 kl. 12.00

Det er en betingelse for tildeling af tilskud, at der er tale om et projekt, hvis gennemførelse pt. er afhængig af at der opnås tilskud. Projekter der allerede er bevilget fuld finansiering kan således ikke opnå tilskud​.

​​​​​​

 

 Publikationer

 
 

 Læs mere om puljen

 
 

 Kontakt

 
​Spørgsmål kan rettes til:

 cykelpuljen@vd.dk  eller 

Mette Dam Mikkelsen, tlf. 7244 3198
Lars Moustgaard, tlf. 7244 3041
Zofia Jagielska, tlf. 7244 3149

For statsvejsprojekter

Mia Stampe Lagergaard, tlf. 72443632
Oprettet
11-01-2012.
Senest opdateret
02-10-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index