Søg

Pulje til forebyggelse af højresvingsulykker

GAB2902_VD_Hoejresving_003.jpg

Højresvingsulykker, hvor en lastbil kører ind i en cyklist, optræder ikke ofte i ulykkesstatistikken, men når ulykken sker, er den ofte meget alvorlig.

Den nye pulje til forebyggelse af højresvingsulykker skal give kommunerne mulighed for at etablere infrastruktur, der kan skabe større sikkerhed for cyklister og bekæmpe højresvingsulykker. Puljen er på 1,5 mio. kr.

Der kan søges om midler fra puljen fra slutningen af juni og frem til 1. september 2017. Puljen skal udmøntes i 2017, og dermed skal tiltagene, der ansøges om midler til, etableres i efteråret 2017.

Gennem Pulje til forebyggelse af højresvingsulykker kan der søges om tilskud til eksempelvis:

 • Tilbagetrukne stoplinjer
 • Afkortede cykelstier
 • Etablering af før-grønt for cyklister i signalregulerede kryds
 • Midtstillede cykelbaner/cykelfelter mellem bilisternes højresvingsbaner og ligeudbanerMarkerede cykelfelter
 • Gennemført eller markeret cykelsti i vigepligtsregulerede kryds.
Derudover vil Vejdirektoratet også behandle ansøgninger om andre tiltag, hvor der er dokumenteret en effekt i forhold til forebyggelse af højresvingsulykker.

For at et tiltag kan komme i betragtning til at få tilskud fra puljen skal det:

 • være målrettet forebyggelse af højresvingsulykker.
 • etableres i et kryds, hvor det er relevant at etablere tiltag mod højresvingsulykker.
Vejdirektoratet lægger ved tildeling af tilskud desuden vægt på følgende forhold:

 • ​Antallet af cyklistulykker i krydset, særligt højresvingsulykker.
 • Antallet af cyklister i krydset.
 • Særlige trafikale forhold, herunder skoleveje eller ruter for tung trafik, hvor risikoen er særlig stor.
 • At tiltaget er foreneligt med vejreglerne (der gives ikke dispensation til nye innovative tiltag, der ikke følger vejreglerne).​
Du kan finde hjælp til ansøgningen i linkslisten til højre.
​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​
Vejdirektoratet administrerer en række puljer, bl.a. cykelpuljen og trafiksikkerhedsbyerne.
 
Læs mere om puljerne, hvordan du søger og kravene for at søge.
 
cyklister 
Oprettet
11-01-2012.
Senest opdateret
27-06-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index