Søg

Ny landsdækkende analyse af det kommunale vejnet i 2017

SAMKOM udsendte i slutningen af maj måned 2017 en invitation til en gentagelse af analysen af kommunevejenes tilstand til de kommunale tekniske chefer og vejchefer.

Denne gang vil analysen kun omfatte 4 elementer – kørebaner, broer, cykelstier og fortove – hvoraf hovedparten af data forventes at kunne trækkes direkte fra kommunernes vejvedligeholdelses- og broforvaltningssystemer. 

Målet er, at resultaterne skal ligge klar i starten af 2018, når de nye kommunalbestyrelser er på plads efter kommunalvalget.

Inspirationsmateriale til data og formidling

SAMKOM har udarbejdet et materiale, der kan anvendes i forbindelse med indsamlingen af data og til den videre formidling, når analysen er gennemført. Materialet skal vejlede og inspirere kommunerne i arbejdet med indsamling af data og med at beskrive og formidle elementernes tilstand på en enkel og forståelig måde. 

Inspirationsmaterialet​, der specielt er målrettet kommuner uden systematisk indsamling og formidling af data, findes her til højre på siden og via linket i teksten.

Analysen der blev gennemført i 2015

I 2015 gennemførte KTC, KL og Vejdirektoratet i regi af SAMKOM en landsdækkende analyse af den kommunale vejvedligeholdelsestilstand. Formålet var at sætte fokus på tilstanden af de kommunale veje og dermed komme et skridt i retning af et mere gennemsigtigt og systematisk overblik over de store værdier, der ligger i den kommunale vejinfrastruktur.

Analysen omfattede 7 vejinfrastrukturelementer – kørebaner, broer, cykelstier, fortove, gadebelysning, signalanlæg og afvanding. Resultatet af analysen i 2015​, som 88 kommuner deltog i, findes til højre her på siden og via linket i teksten. 

​​​​​​.​
Oprettet
11-05-2015.
Senest opdateret
05-12-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index