Søg

Anlæg/Drift vejledningen

Vejledninger

Anlæg/Drift vejledningen indeholder en række retningslinjer, som skal følges af AD, PLA og TRA i forbindelse med planlægning, projektering, udførelse og overdragelse af vejanlæg.

Vejledningen har undertitlen: "Udveksling af informationer, data og dokumenter på anlægsprojekter".

Vejledningen beskriver, HVAD der skal gøres HVORNÅR og af HVEM, men kun lidt overordnet om HVORDAN.

Det
er hensigten, at man i de enkelte enheder selv skal sørge for at beskrive nærmere, HVORDAN man skal udføre aktiviteterne. Dette skal bl.a. gøres ved at henvise til vejledningen fra relevante instruktioner, opgavebeskrivelser, procedurer, vejledninger m.v. - samt ved at uddybe vejledningens indhold hvis nødvendigt. F.eks. er der i AD's instruktioner beskrevet HVORDAN tilsynet skal udarbejde og overdrage "som udført" dokumentation til drift.

Praktisk hjælp:
Vil man udskrive hele vejledningen, skal man inde i Excel gøre følgende: Vælg "Filer" - "Udskrivning" - Vælg "Udskriv hele projektmappen".
 

 Søg i Kvalitetsledelsessystemet:

 
Søg
 

 Kontakt

 
Ledelsesforankring:
Michael Ebbesen (MIE
Drift og vedligehold
 
Søren Andersen (SOAN​) Entreprisestyring

Vedligeholdelse af vejledningen: VD-ERFAgruppe
Anlæg/Drift koordinering

Formand: Som udført koordinator Ulla Nielsen (UNI

 
Viden om det faglige indhold:
På fanen "Forside" samt i øverste højre hjørne i hvert skema er der angivet kontaktpersoner.
Oprettet
21-10-2013.
Senest opdateret
18-01-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index