Søg

Prøvning

Måling asfaltprøve

Laboratoriet i Vejdirektoratet leverer laboratorieprøvninger på vej- og bromaterialer i laboratoriet og i felten samt tilstandsmålinger i felten. Vi anvender danske og internationale prøvningsmetoder og er med til at udvikle nye.

 

Vejdirektoratets laboratorium er landets eneste akkrediterede laboratorium indenfor materialer til veje og broer.  Laboratoriet er akkrediterede via DANAK akkreditering. Foruden vores laboratorium i Fløng, har vi to mobile asfaltlaboratorier.

 

Vi afprøver

  • traditionelle vejmaterialer som grus, sand, jord, beton, asfalt og genbrugsprodukter 
  • utraditionelle vejmaterialer som flyveaske, slagger og glas - fugtisoleringsmaterialer og fugemasse til broer
  • kunststofbelægninger til broer - støjreducerende vejbelægning
Oprettet
17-04-2012.
Senest opdateret
30-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index