Søg

Måling, prøvning og forvaltning

Vejnettets tilstand har betydning for samfundets mobilitet, infrastruktur og for den kapital, der er opsparet i vores vejinvesteringer. Vejdirektoratet udfører kvalitetskontrol af vejmaterialer før, under og efter et vejbyggeri. Det sker på vores laboratorium og det sker via vores målekøretøjer ude i felten.

Vejdirektoratet tilbyder også vejtekniske målinger på kommuneveje samt rådgivning af kommunens fagpersoner. Datagrundlaget fra de vejtekniske målinger anvender vi bl.a. til planlægning af vejvedligeholdelse og til vurdering af trafiksikkerhed, vejmiljø, fremkommelighed og komfort m.v.

Se herunder en film om vores målebiler, og hvordan de kan bruges.
 
 

 Læs mere

 
Oprettet
17-04-2012.
Senest opdateret
07-08-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index