Søg

Transeuropæisk vejnet TEN-T

Der stilles en række formelle krav til det transeuropæiske vejnet i forbindelse med varetagelsen af trafiksikkerhedsarbejdet. Dette er beskrevet i bekendtgørelse om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed, BEK nr 850 af 18/06/2018​

Bekendtgørelsen omfatter:
  • Trafiksikkerhedsmæssige konsekvensanalyser i forbindelse med infrastrukturprojekter (dvs. beskrivelse af mulige trafiksikkerhedsmæssige risici ved nyanlæg eller større ombygninger)
     
  • Trafiksikkerhedsrevision i forbindelse med infrastrukturprojekter (dvs. ved nyanlæg eller større ombygninger)

  • Rangordning og forvaltning af sikkerheden i det eksisterende vejnet (registrering af ulykkestæthed, udpegning af sorte pletter og grå strækninger mindst hvert 3. år)

  • Trafiksikkerhedsinspektion af vejnettet mindst hvert 6. år
 

 TEN-T-vejnettet i Danmark

 
Oprettet
27-06-2018.
Senest opdateret
12-12-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index