Søg

Vejdirektoratet inviterer til tekniske dialogmøder

Som noget nyt vil Vejdirektoratet inddrage potentielle bydere på opgaven med at bygge Storstrømsbroen i god tid, inden selve udbudsfasen går i gang. Derfor inviterer Vejdirektoratet til en række tekniske dialogmøder i september.  
19. august 2014

​"Ved at inddrage interesserede entreprenører og rådgivere allerede nu før selve udbudsfasen går i gang, håber vi helt enkelt at blive klogere på opgaven. Den nye Storstrømsbro er et omfattende projekt, og det er muligt, at markedet kan komme med værdifuld input, inden vi sender opgaven i udbud. Det ville i hvert fald være uklogt at afskære os og branchen for muligheden", siger Erik Stoklund Larsen, der er anlægschef i Vejdirektoratet.

Ny fremgangsmåde
Det er første gang Vejdirektoratet benytter denne fremgangsmåde. I første omgang inviteres der til et generelt teknisk informationsmøde den 11. september, hvor alle potentielle bydende er velkomne. Her vil Vejdirektoratet redegøre for tankerne bag den tekniske dialog forud for udbudsprocessen.

Derefter er det tanken, at der vil blive udvalgt otte deltagere  til en række individuelle dialogmøder senere i september. Udvælgelsen sker på baggrund af motiverede ansøgninger.

Åben for idéer
"Vi ønsker at klarlægge de tekniske muligheder og drøfte de tanker, vi har gjort os sammen med vores rådgiver, om hvordan broen kan bygges. Jeg skal understrege, at vi ikke er ude på at lokke eventuelle unikke løsninger ud af deltagerne i møderne. Vi er blot åbne for idéer, så vi kan undgå bindinger i det endelige udbudsmateriale, som kan vise sig at være uhensigtsmæssige," siger Erik Stoklund Larsen.

Anlægschefen understreger desuden, at dialogmøderne sker uafhængigt at udbudsprocessen, og at deltagelse i møderne ikke er en forudsætning for senere at kunne deltage i det endelige udbud.

Det optimale udbud 
"Målet er alene, at vi gerne vil blive klogere og samtidig give deltagerne mulighed for at få større indblik i projektet og måske endda påvirke det, så det endelige udbud bliver så optimalt som muligt til glæde for alle parter," siger Erik Stoklund Larsen.

Vejdirektoratets oplæg i forbindelse med møderne vil blive gjort tilgængeligt på projektets hjemmeside, så alle interesserede har mulighed for at kommentere på det. Dog vil disse kommentarer - ligesom kommentarerne på dialogmøderne - opfattes som fortrolige mellem Vejdirektoratet og de enkelte parter.         

Oprettet
19-08-2014.
Senest opdateret
20-08-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index