Søg

Styrelse godkender midlertidige dæmninger og nyt arbejdsareal

Vejdirektoratet kan bruge det store gartneriareal på Masnedø til arbejdet på Storstrømsbroen. Samtidig kan broen bygges med midlertidige dæmninger i den lavvandede del af Storstrømmen. Tilladelserne er givet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
28. juni 2017
Godkendelsen betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tillader de to projektændringer i forhold til anlægsloven for Storstrømsprojektet uden, at der udarbejdes en egentlig VVM-undersøgelse. 

Det er i stedet sket på baggrund af to såkaldte VVM-screeninger, som Vejdirektoratet har udarbejdet og indsendt til styrelsens afgørelse. 


Vejdirektoratet er blevet pålagt at ekspropriere hele gartneriarealet (de hvide bygninger vist på visualiseringen). Det ekstra areal på Masnedø, som nu kan nu benyttes til byggeriet af broen, er på ca. 20 hektarer. 

Pruduktionssted eller arbejdsareal
Gartneriet på Masnedø er blevet eksproprieret med virkning fra 2018, og med styrelsens godkendelse får en kommende entreprenør mulighed for at benytte arealet til produktion af betonelementer til brobyggeriet eller som andet arbejdsareal.

I forvejen er et areal ved Nakskov Havn udpeget til at være et muligt produktionssted for broelementerne.  

Det er fortsat op til den kommende entreprenør, hvor det endelige produktionssted skal placeres. Det kan med andre ord være i Nakskov, på Masnedø eller et tredje sted. 

Større frihed
”Tilladelsen til at bruge et stort areal på Masnedø giver entreprenørerne større frihed til at planlægge broarbejdet optimalt, hvilket forhåbentlig også betyder, at broen bliver billigere at bygge. Jo flere forskellige byggemetoder entreprenørerne har mulighed for at gøre brug af, jo større konkurrence er der, og jo bedre tilbud kan entreprenørerne give,” siger Niels Gottlieb, der er projektchef i Vejdirektoratet.

Midlertidige dæmninger
Styrelsens anden tilladelse gælder muligheden for, at broen kan bygges ved brug af midlertidige dæmninger på de strækninger i Storstrømmen, hvor vanddybden er lav. 

Byggemetoden går ud på, at der først anlægges midlertidige arbejdsdæmninger ud fra kysten, så dele af broen kan bygges på samme måde, som man ville bygge en bro på land. Når broen er færdig, fjernes dæmningerne igen, så broens underside er fritlagt. Metoden kan vise sig både at være billig og mere skånsom overfor naturen.

”En løsning med midlertidig dæmning betyder, at vi ikke behøver at grave sejlrender til pramme, kraner og andre fartøjer, mens vi bygger broen. Det vil påvirke et mindre areal af havbunden og dermed miljøet,” siger Niels Gottlieb. 

Nedrivning af gartneriet på Masnedø ventes at begynde i starten af 2018. 

Arbejdet på selve broen ventes at gå i gang i efteråret samme år. Den nye Storstrømsbro skal åbne for trafik i 2022.
Oprettet
28-06-2017.
Senest opdateret
28-06-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index