Søg

Stor spørgelyst til borgermøde om Storstrømsbroen

​Der blev stillet mange relevante spørgsmål fra de omkring 350 fremmødte, da Vejdirektoratet onsdag aften holdt borgermøde om den kommende Storstrømsbro i Nr. Alslev Hallen.
11. december 2014
Transportminister Magnus Heunicke og de to lokale borgmestre John Brædder og Knud Larsen fra henholdsvis Guldborgsund og Vordingborg kommuner var også til stede og bød velkommen.
 
Borgmestrene og ministeren understregede i deres oplæg, den store betydning den kommende bro vil få for borgerne og erhvervslivet regionalt og på landsplan. Og ikke mindst lokalt, hvor borgere i Orehoved, Masnedø og Vordingborg bliver nabo til et stort anlægsbyggeri i mange år frem, og derefter får et markant byggeri i nærheden, når broen forventes at stå færdig i 2021.
 

Interessen for den kommende bro var stor blandt de fremmødte.
 
Ordet frit 
Vejdirektoratets præsenterede projektet, og efter en kort pause blev ordet frit i salen. Torsten Elsvor, redaktør på Folketidende, var ordstyrer, og et hold fra Vejdirektoratet stod klar til at besvare spørgsmålene.
 
Det blev straks taget op af de fremmødte med spørgsmål om alt fra støjforhold under og efter byggeriet, ønsker til ændring af vejens forløb på dæmningen ud til broen, og tidsplanen i byggeriet.
 
"God debat" 
Efter borgermødet var det en tilfreds Ulrik Larsen, projektleder i Vejdirektoratet, der gjorde status.
 
”Først og fremmest er vi glade for det store fremmøde, og den gode debat. Selv om Storstrømsbroen i store træk ligger fast, er der stadig en del uafklarede forhold, som vi gerne vil drøfte. Derfor var det godt at høre om de lokale tanker og bekymringer. Vi har bidt mærke i, at der er stor fokus på, om vi kan gøre den kommende dæmning ved Orehoved mindre dominerende. Og så er der en del bekymring for den ekstra støjbelastning fra projektet. Sidst men ikke mindst var der interesse om udformningen af broen. Her var der mest stemning for skråstagsløsningen, hvor broen har en pylon. Vi tager alle aftenens betragtninger med os hjem, og det vil så indgå i vores videre arbejde”, sagde Ulrik Larsen.
 

I forbindelse med borgermødet var der en udstilling om bro-projektet bemandet med ansatte fra Vejdirektoratet til at besvare spørgsmål.
 
Høringsprocessen 
Borgermødet er et led i den høringsproces, Vejdirektoratet satte i gang i november med offentliggørelse af projektets VVM-rapport, der beskriver hele grundlaget for byggeriet af den kommende bro. Høringsperioden løber til den 16. januar, hvor alle har mulighed for at komme med sine synspunkter til projektet.
 
Man kan skrive på mail til storstroemsbro@vd.dk eller med post til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1022 København K.
 
VVM-rapporten kan downloades som PDF eller bestilles i trykt udgave hos Rosendahls Schultz Distribution, tlf. 4322 7300 / boghandel@rosendahls.dk.
 
Læs mere om projektet og hent VVM-rapporten under menupunktet Dokumenter.
 

Blandt de fremmødte var (fra venstre mod højre) borgmester John Brædder, Guldborgsund, borgmester Knud Larsen, Vordingborg, og transportminister Magnus Heunicke
Oprettet
11-12-2014.
Senest opdateret
11-12-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index