Søg

Stor lokal interesse for broen og banen

Der var stor interesse, da Vejdirektoratet og Banedanmark holdt orienteringsmøde i Nr. Alslev Hallen onsdag den 4. marts. Emnet var den kommende Storstrømsbro og udbygningen af Ringsted-Femern Banen.
10. marts 2014
Over 400 borgere fra Orehoved og Masnedø var mødt frem til mødet, og de to projekter får da også stor indflydelse på hele regionen i mange år frem.
 

Banedanmark og Vejdirektoratet fortalte om de to store anlægsprojekter, der kommer til at præge regionen i en årrække (Foto: Fl. Keith Karlsen).
 
For Storstrømsbroens vedkommende forlader Vejdirektoratet først området i 2023 efter den gamle bro er nedrevet. Inden da - senest i 2021 - skulle den nye bro meget gerne være færdig.
 
Klaus S. Jørgensen, anlægschef i Banedanmark for Ringsted-Femern Banen, og projektleder Ulrik Larsen fra Vejdirektoratet gennemgik projekterne, hvor der efterfølgende var stor spørgelyst hos de fremmødte borgere.
 
Ikke mindst bagefter oplæggene, hvor ansatte fra både vej og bane stod til rådighed for en mere personlig snak om de to omfattende projekter.
 
Du kan se præsentationerne om Storstrømsbroen og Ringsted-Femern Banen fra henholdsvis Vejdirektoratet og Banedanmark.
 

Projektleder Ulrik Larsen (t.v.), Vejdirektoratet, og anlægschef Klaus S. Jørgensen, Banedanmark (Foto: Fl. Keith Karlsen).
  
Kort om de to projekter:

Storstrømsbroen har stor regional betydning og er en vigtig del af transportkorridoren mellem Skandinavien og Tyskland. Vi bygger en ny dobbeltsporet jernbane- og vejbro med cykel- og gangsti over Storstrømmen. Den erstatter den gamle bro fra 1937, der er nedslidt og ikke vil kunne betjene togtrafikken, når Femern-forbindelsen til Tyskland åbner.
 
·         Længde: Ca. 4 km
·         Gennemsejlingshøjde: 26 meter
·         Pris: ca. 4 mia. kr.
·         Byggeperiode: 2016-21
 
Trafikken: Den nuværende bro fra 1937 bliver stående frem til den nye bro indvies. Derefter rives den ned. Dermed vil trafikken ikke blive påvirket under byggeriet af den nye bro.
 
Læs mere: Om projektet
 
Ringsted-Femern Banen
 
Banedanmark anlægger i årene 2015-21 jernbanen, der leder frem til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Banen bliver opgraderet til 200 km/t for passagertog fra de nuværende henholdsvis 160 km/t og 120 km/t.
 
Banen bliver desuden elektrificeret hele vejen fra Ringsted til Holeby, og som resten af de danske jernbaner får banen et nyt signalsystem. Budgettet er på 9 mia. kr.
 
Læs mere hos Banedanmark.dk: Ringested-Femern Banen
 

Efter oplæggene kunne mødedeltagerne få en mere personlig snak med ansatte fra vej og bane (Foto: Fl. Keith Karlsen).
Oprettet
10-03-2014.
Senest opdateret
31-03-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index