Søg

Projektet fremlagt for borgere og Kommission

Vejdirektoratet præsenterede mandag den 14. september det samlede projekt for Storstrømsbroen for Ekspropriationskommissionen og ca. 40 fremmødte borgere på et offentligt møde. Se præsentationen her...
21. september 2015

Mandagens møde var en besigtigelsesforretning - som det mere formelt kaldes -  og var indkaldt af kommissionen. 

Mødet havde særligt fokus på de borgere, der ejer arealer, som vil blive direkte berørt af det kommende projekt. Det vil sige arealer, som forventes enten at blive eksproprieret permanent eller midlertidigt.

Alle var dog velkomne til at møde op og give deres mening til kende, hvor Vejdirektoratet da også havde lejlighed til at besvare mange spørgsmål om projektet.

Efter mødet tilbragte Ekspropriationskommissionen resten af mandagen og hele tirsdagen med at se på forholdene ude i marken og aflægge besøg på udvalgte steder.

D
e nødvendige ekspropriationer vil først ske ved en senere lejlighed.

Selve præsentationen til besigtigelsen kan du ser her i PDF. Den er på 50 sider og omfatter blandt andet arealforhold, støj og har flere visualiseringer af broen i landskabet. 

 

Oprettet
21-09-2015.
Senest opdateret
21-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index