Søg

Ny Storstrømsbro skal have en pylon

Den nye Storstrømsbro skal efter alt at dømme bygges som en bro med pylon. Der er udmeldingen fra transportminister Magnus Heunicke og forligspartierne bag en ny Storstrømsbro. Dermed er der opbakning til den løsning, som også Vejdirektoratet anbefaler.
11. marts 2015

Vejdirektoratet har anbefalet pylonløsningen ud fra en samlet vurdering af broens funktion, design og landskabelige indpasning. Samtidig peges der i anbefalingen på, at en bro med pylon har stor opbakning i høringssvarene fra borgere, to lokale kommuner og Akademiraadet.Grundig høring
”Vejdirektoratet har nu gennemført en grundig høring af projektet. Vi har valgt at anbefale en ny bro med pylon-løsningen, fordi det har været den foretrukne løsning i høringen, og fordi den lever op til de høje krav, vi stiller til funktion, æstetik og kvalitet,” siger Erik Stoklund Larsen, der er projektchef i Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har haft to forslag til en ny Storstrømsbro i høring. Det ene forslag var en bjælkebro, hvor broens gennemsejling er båret af et forstærket brofag. Den anden er løsningen, hvor gennemsejlingen bæres af en pylon.

I
en pressemeddelelse bakker transportminister Magnus Heunicke op om den ønskede løsning.

Minister: Et flot vartegn
"
Vi har i forligskredsen drøftet Vejdirektoratets oplæg, og der har vi noteret os et stort lokalt ønske om en skråtagsbro, og at Akademiraadet ligeledes anbefaler modellen med pylon. Jeg tror også, at en bro med en pylon kan blive et flot vartegn for området," siger transportminister Magnus Heunicke.

Læs hele pressemeddelelsen: Ny Storstrømsbro får en pylon

Storstrømsbroen, der er er fra 1937, står til at skulle udskiftes, da broen er nedslidt og ikke lever op til fremtidens krav til kørsel med højhastighedstog.

Med den nye bro kommer der to jernbanespor, kørebane og plads til cyklister og gående. Broen ventes at koste ca. 4 mia. kr.

Storstrømsbroen kan stå færdig i slutningen af 2021 samtidig med Femern Bælt-projektet, men i lyset af forsinkelsen af landanlæggene på tysk side vil en senere færdiggørelse blive overvejet.
Oprettet
11-03-2015.
Senest opdateret
16-03-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index