Søg

Miljøundersøgelserne går i gang

Nu kommer de første synlige tegn på, at Vejdirektoratet er i gang med arbejdet på en ny Storstrømsbro. Her i løbet af sommeren og et stykke ind i efteråret vil vi kortlægge plante- og dyrelivet omkring den gamle og den nye Storstrømsbro.
25. juni 2013
Man skal dog have øjnene med sig, hvis man skal få øje på biologerne og de andre eksperter, der vandrer i området. Arbejdet foregår nemlig udelukkende til fods, og der bliver ikke sat afmærkninger eller andet, der viser, at de har været forbi.
 
Kortlægningen af faunaen er nødvendig på både på både private og offentlige arealer for at kunne vurdere de miljømæssige konsekvenser af at anlægge en ny bro og rive den gamle ned.
 
Flere besøg
Tempoet af undersøgelserne vil i høj grad være afhængig af, hvor mange naturværdier, der skal registreres, vejrforholdene og andet. Det er derfor ikke muligt at på forhånd at oplyse den præcise dato for, hvornår biologerne er på besøg i området.
 
Desuden kan det være nødvendigt at besøge det samme område eller den enkelte ejendom flere gange og på flere tider af året, for at være sikre på, at alt er kommet med i optegnelsen.
 
Kortlægningen af plante- og dyrelivet sker som et led i den VVM-undersøgelse, der skal danne grundlag for en vedtagelse af en ny Storstrømsbro. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.  
Oprettet
25-06-2013.
Senest opdateret
25-06-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index