Søg

Miljøet kortlagt for en ny Storstrømbro

Vejdirektoratet har som et led i den samlede VVM-undersøgelse for en ny Storstrømsbro nu kortlagt miljøforholdene i området omkring Masnedø, Storstrømmen og det nordligste af Falster ved Orehoved.
31. marts 2014

Kortlægningen af omgivelserne har stået på siden det tidligere efterår 2013 og danner grundlaget for den videre vurdering af det samlede Storstrømsprojekts indvirkning på miljøet. Den samlede VVM-redegørelse ventes at udkomme efter sommeren 2014.

 

Læs mere i kortlægningsrapporten.

 

Kortlægningen dækker de arealer, der vil kunne blive påvirket af det samlede Storstrømsprojekt og omfatter blandt andet emner som arkæologi og kulturarv, støj, grundvand, vandløb og søer, plante- og dyreliv og natura 2000-områderne.
 
Robust rapport
Det endelige projekt for broen, som omfatter anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende bro, er endnu ikke klar. Dertil kommer en række aktiviteter som etablering af ny sejlrende til Orehoved Havn og flytning af søkabler. Men kortlægningen af miljøet er så robust, at den også kan dække det færdige projekt i sin endelige form.
 
De sidste miljøundersøgelser bliver gjort færdige i foråret 2014 og vil blive offentliggjort i separate notater. Det samlede arbejde vil derefter blive indarbejdet i den endelige VVM-redegørelse.
Oprettet
31-03-2014.
Senest opdateret
31-03-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index